Jose H. Prado Flores twórca Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) spotkał się dziś z uczestnikami Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów w Krakowie.

Mówiąc o duchowości ewangelizatora powiedział, że jest nią Ewangelia! Istnieje jednak różnica pomiędzy ewangelizatorem z prawa, głoszącym Ewangelię, bo Bóg dał mu taką misję a ewangelizatorem z Ducha, który głosi dlatego, że nie możesz milczeć.

Św. Marek napisał pierwszą z czterech Ewangelii, ponieważ był kreatywny. Bez twórczości, kreatywności nie ma nowej ewangelizacji. Uczy nas on również, że bez świadomości upadku, porażki, nie ma nowej ewangelizacji. Triumfalizm jest porażką. Porażka uczy pokory ponieważ uświadamia, że powodzenie misji nie zależy od naszej siły, ale od mocy Boga. Triumfalizm jest największym wrogiem nowej ewangelizacji. Marek przedstawia nam duchowość ewangelizatora, który jest zakochany w Jezusie, aby inni również zakochali się w Nim.

W życiu św. Matusza moc słowa Bożego objawiła się w wyjątkowy sposób, dlatego jest ono w centrum jego duchowości jako ewangelizatora. Mateusz miał doświadczenie powołania jednym słowem, stąd rodzi się jego miłość do Słowa. Mateusz jest zakochany w Jezusie Słowie. Dla ewangelizatora Biblia jest źródłem i centrum ewangelizacji. Tylko ona – żadna inna publikacja teologiczna, dokument kościelny, objawienie prywatne. Kościół ma dzisiaj potrzebę podkreślenia znaczenia słowa Bożego! Chrześcijaństwo nie jest religią książki, ale Słowa! Ewangelizator powinien być zakochany w Słowie Bożym, bo jest nim Jezus.

U św. Łukasza Jezus jest misjonarzem miłosierdzia. Ewangelizator to misjonarz miłosierdzia. U Łukasz widzimy Jezusa spotykającego się z różnymi ludźmi, którzy są w jakiś sposób złamani przez życie. Ewangelista Łukasz pokazuje, że miłosierdzie nie ma granic! Jezus jest obliczem miłosiernym Boga, jest miłosierny ze wszystkimi. Jego zadaniem jest formowanie misjonarzy miłosierdzia, którzy najpierw sami doświadczają miłosierdzia, by być miłosiernym wobec innych. Nie możesz być miłosierny wobec innych, jeżeli nie miałeś doświadczenia że Bóg przebaczył ci grzechy i cię podniósł. Nikt nie może być misjonarzem miłosierdzia, jeśli najpierw nie pozwoli się Bogu pokochać. To jest Ewangelia Łukasza.

Jezus św. Jana to Dobry Pasterz – daje życie za tych, których kocha. Pasterz, który zna owce, zna ich zapach, zna ich imiona, ich życie, historię, rany, problemy. Zna owcę, a owca zna głos Pasterza. To jest duchowość ewangelizatora. Stawać się pasterzem przesiąkniętym zapachem owiec. Ewangelizator nie tylko ewangelizuje, ale jest tym, który formuje ewangelizatorów, troszczy się o pokarm dla innych. Nie wykorzystuje owiec, by żyć na ich koszt, nie zarabia na nich, ale oddaje się dla nich.

Na tym polega tożsamość ewangelizatora.