Wczoraj zakończyło się dwudniowe spotkanie polskich Misjonarzy Miłosierdzia na Jasnej Górze, zorganizowane przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

W spotkaniu, którego celem była wymiana doświadczeń po kilku pierwszych miesiącach posługi, wzięli udział kapłani z różnych diecezji, delegowani przez papieża Franciszka w Roku Jubileuszu Miłosierdzia do tej wyjątkowej misji w Kościele.

„Papież dał nam specjalne prerogatywy do rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych Ojcu Świętemu po to, by w tym Roku Jubileuszu Miłosierdzia o wiele bardziej rozszerzyć ramiona Kościoła i pokazać, jak to mówi papież Franciszek, że Kościół jest kochającą matką i kochającym ojcem – mówi ks. Artur Godnarski, sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Kościół jako kochająca matka podchodzi do człowieka z ogromną czułością, a jako kochający ojciec bardzo mocno przygarnia i czeka, tak jak w przypowieści biblijnej z 15 rozdziału Ewangelii św. Łukasza o Miłosiernym Ojcu.”

Jak mówi ks. Godnarski: „Misjonarze miłosierdzia widzą, jak wielu ludzi wraca do Pana Boga po bardzo długiej drodze poszukiwania i obserwują wzmożony ruch powrotu do Pana Boga i do życia w łasce w gronie mężczyzn”. Dodaje, że inną ciekawą rzeczą jest doświadczenie spowiadania się księży, „bo my spowiadając innych, posługując sakramentem pokuty i pojednania, nieraz zapominamy o tym, że też jesteśmy wezwani do nawracania się i dbania o swoje życie sakramentalne”.