Witaj !

W niedzielę 6 listopada 2016r., rozpoczynamy IV. moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE) w Krakowie. Jest to nasze ostatnie spotkanie w ramach drugiej edycji OSE.

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie: niedziela 6 XI 2016r.

Zakończenie: piątek 11 XI 2016r.

Miejsce: Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów, ul. Zamoyskiego 56; Kraków (w pobliżu Rondo Mateczne).

Proszę zabrać ze sobą: Pismo św.; leki na własne dolegliwości; księża alby i stuły koloru białego.

Temat główny modułu: Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji

Niedziela:

16.00 – rozpoczęcie przyjmowania gości/uczestników OSE

18.00 – kolacja

19.00 – modlitwa uwielbienia

19.15 – wprowadzenie w moduł III. (o. dr Paweł Drobot CSsR)

19.20 – czas dzielenia się uczestników

20.00 – wykład I. ks. dr Jan Miczyński (KUL) Temat: Duchowość Nowej Ewangelizacji

20.45 – czas na pytania uczestników

21.30 – wprowadzenie biblijne w moduł II. (bp Grzegorz Ryś) Temat: Mandat misyjny Mt 28.

22.15 – możliwość adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Poniedziałek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład II. bp Grzegorz Ryś – Światowe Dni Młodzieży jako istotny moment w rozeznaniu obszarów i metod Nowej Ewangelizacji w Polsce

10.00 – przerwa

10.30 – wykład III. bp Grzegorz Ryś – Uczniostwo

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wykład IV. dr Sławomir Hinc (Poznań) – Trening ewangelizatora wg św. Piotra. Misja: Pielgrzym. Charakterystyka: Olimpijczyk.

16.45 – zajęcia warsztatowe:

warsztat teologii pastoralnej – mgr Krzysztof Najdowski i ks. dr Michał Dąbrówka: Sztuka ilustrowania przekazu.
warsztat socjologii – dr Sławomir Hinc: Jak radzić sobie ze stresem i jak budować skuteczny przekaz? Proces odkrywania własnych kompetencji.
warsztat multimedialny – mgr Dariusz Trętowicz: Youtube – nowa Parafia?
warsztat nowych mediów – br. Jędrzej Brajer: Jak zaprezentować treść?
warsztat twórczości w służbie ewangelizacyjnej komunikacji – John Jonathan Paul (Malezja) i Jakub Bierć: Lodołamacze, piosenki i gry integracyjne, prowadzenie grup dzielenia.
18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.00 – c.d. zajęć warsztatowych

22.00 – adoracja Jezusa w NS.

Wtorek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład V. Krzysztof Najdowski – Mój portfel – obszar do zewangelizowania; Andrzej Grzeszuk – Pozyskiwanie funduszy w kontekście działalności kościelnych osób prawnych

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VI. John Jonathan Paul (Malezja) – Metody Nowej Ewangelizacji w odniesieniu do osób objętych oddziaływaniem ideologii islamskiej

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wprowadzenie i zajęcia warsztatowe Michelle Moran (Brentwood/Anglia):

15.45-16.30 Jak budować, opisać misję/wizję/strategię wspólnoty w działalności ewangelizacyjnej

16.30-17.30 Praca osobista nad opisem misji/wizji/strategii

17.30-18.30 Prezentacja wykonanej pracy

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.30 – wieczór wspólnotowy, czas dzielenia się i możliwość prezentacji własnych projektów, materiałów i doświadczeń ewangelizacyjnych

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Środa:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład VII. Michelle Moran – Jak czynić uczniów w dziele Nowej Ewangelizacji cz. I.

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VIII. Michelle Moran – Jak czynić uczniów w dziele Nowej Ewangelizacji cz. II.

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – zajęcia warsztatowe ks. Artur Godnarski „Moja historia z Jezusem – CO i JAK?”

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja i wieczór na integrację w małych grupach

Czwartek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – Eucharystia z jutrznią

08.00 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład IX. Michelle Moran – Metody Nowej Ewangelizacji w doświadczeniu Wspólnoty Sion

10.00 – przerwa

10.30 – wykład X. Michelle Moran – Rola proroctw w posłudze ewangelizacyjnej

11.45 – przerwa

12.15 – wprowadzenie w ewangelizację

13.00 – obiad

13.45 – Ewangelizacja i rozpoczęcie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie

19.30 – kolacja

20.30 – podsumowanie ewangelizacji, czas świadectw i dzielenia się doświadczeniem

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

Piątek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – Eucharystia z jutrznią

08.15 – śniadanie

09.15 – modlitwa wspólnotowa

09.30 – wykład XI. o. Paweł Drobot – Praktyczne zastosowanie dokumentu Juvenescit Ecclesiae Kongregacji Nauki Wiary (2016)

10.30 – przerwa

11.00 – podsumowanie IV. modułu i II. edycji OSE

12.30 – Wręczenie certyfikatów ukończenia Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

13.00 – obiad

Gośćmi i prowadzącymi zajęcia w ramach IV. modułu OSE będą:

Bp Grzegorz Ryś (Kraków) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji
Michaelle Moran (Brentwood – Anglia) – świecki ewangelizator, wykładowca OSE, dyrektor szkoły ewangelizacji i wspólnoty „Sion”, prezydent międzynarodowych służb Odnowy Charyzmatycznej ICCRES
John Jonathan Paul (Kuala Lumpur – Malezja) – świecki misjonarz, pracownik młodzieżowy Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji i Wspólnoty św. Tymoteusza
Krzysztof Najdowski (Poznań) – dyrektor Szkoły Twórczości
Ks. dr Jan Miczyński (Lublin) – pracownik naukowy KUL w Lublinie w ramach katedry duchowości
O. dr Paweł Drobot (Kraków) – dyrektor centrum ewangelizacji oo. Redemptorystów
O. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) – dyrektor krajowy SESA Polska
Ks. dr Michał Dąbrówka (Lublin/Tarnów) – pracownik naukowy KUL w Lublinie w ramach katedry homiletyki; wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Ks. Piotr Bryk (Elbląg) – pracownik wydziału Nowej Ewangelizacji diecezji elbląskiej
Ks. Artur Godnarski (Gubin) – koordynator OSE
Dr Sławomir Hinc (Poznań) – pracownik naukowy UAM w Poznaniu
Dariusz Trętowicz (Wrocław) – prowadzenie warsztatów multimedialnych
Jakub Bierć (Białystok) – pracownik młodzieżowy w ramach Wspólnoty św. Tymoteusza
Iwona i Andrzej Grzeszuk (Lublin) – koordynacja zajęć i prowadzenie księgowości OSE
Mateusz Warda (Gubin) – posługa muzyczna
Kamil Różański (Kraków) – posługa muzyczna
Jędrzej Brajer (Gubin) – prowadzenie biura i warsztatów OSE
Łukasz Drożdż (Gubin) – posługa muzyczna

Pytania do prelegentów

W IV. module OSE podobnie jak w drugim, przewidzieliśmy czas na stawianie pytań naszym gościom i wykładowcom. Po każdym wykładzie, czy prowadzonych zajęciach przewidzieliśmy 15 minut na stawianie pytań i dyskusję w kontekście prezentowanego tematu.

Przygotuj się do wtorkowego wieczoru wspólnotowego

To czas dla każdego z nas, by zaprezentować swoją posługę ewangelizacyjną, by dzielić się doświadczeniem i ubogacać świadectwem zaangażowania w dzieło Nowej Ewangelizacji. Możesz przywieźć ze sobą wasze materiały, foldery, pomoce którymi chcesz się podzielić z innymi.

Z wyrazami szacunku, radością na nasze spotkanie i pozdrowieniami od całej Ekipy.

ks. Artur Godnarski
koordynator OSE