Informacje ogólne OSE

Czym jest OSE?

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest projektem ogólnokościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Patronem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest św. Jan Paweł II – inicjator Nowej Ewangelizacji.

 

 

ZAPISZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOŁY EWANGELIZATORÓW

 

Terminy i tematy

Moduł Termin Temat
I 15-20 października 2017r. Kerygmat i Nowa Ewangelizacja
II 22-27 kwietnia 2018r. Duch Święty i Kościół- dynamika Nowej Ewangelizacji
III 14-19 października 2018r. Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji
IV 12-17 maja 2019r. Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji

 

Koszty

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w trzeciej edycji wynosi 3200 zł (4 moduły po 800 zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z ośrodka; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

 

Struktura, czas trwania i miejsce

  1. Każdy moduł rozpoczyna się w niedzielę wieczorem a kończy w piątek po obiedzie. Struktura wewnętrzna modułu jest tak skonstruowana, aby uczestnicy mogli jak najowocniej skorzystać z dobranych pod kontem procesu pedagogicznego sesji tematycznych prezentujących najważniejszy materiał naukowy, oraz zajęć warsztatowych wprowadzających w doświadczenie poznanych treści.
  2. Czas trwania danej edycji OSE podzielony jest na cztery moduły rozłożone na cykliczne spotkania na przestrzeni dwóch lat.
  3. Ilość uczestników jest ograniczona zastosowaną metodologią jak i logistyką i nie powinna przekraczać minimalnie od 60 do maksymalnie 80 uczestników. Uczestnicy podzieleni są na mniejsze grupy w których odbywają się zajęcia warsztatowe.
  4. Każdy z uczestników zgłaszając się do OSE zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich czterech modułach i wszystkich sesjach, zajęciach warsztatowych jak i oznaczonych modlitwach.
  5. Wszyscy uczestnicy zamieszkują przez czas trwania modułu w ośrodku gdzie odbywa się OSE (Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach – Porszewice 24C, 95-200 Pabianice). Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2-3 osobowych w standardzie hotelowym. Osoby pragnące mieszkać w pokojach pojedynczych dokonują dodatkowej dopłaty.