Radosna wiadomość dla wszystkich Szkół Nowej Ewangelizacji. 21 listopada odbędzie się uroczysta inauguracja SNE Diecezji Siedleckiej. Uroczystość rozpocznie się od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej w Nowym Opolu, której przewodniczyć będzie ks. bp Piotr Sawczuk.  Homilię wygłosi ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda.

Szkoła Nowej Ewangelizacji to pierwsza w diecezji siedleckiej tego typu placówka. W całej Polsce jest ich ponad 30. Idea SNE powstała na początku lat 80 w Meksyku. Jej ojcem był świecki ewangelizator, biblista i teolog José Prado Flores – mówi ks. Tomasz Bieliński, dyrektor szkoły.

To dzieło jest na służbie nowej ewangelizacji. Ma nowe metody, nowy zapał, nowe środki wyrazu. Ze względu na odczytywanie znaków czasu, które daje Bóg, mamy w nową formę ubierać przekaz niezmiennego orędzia ewangelicznego. Ta szkoła jest właśnie od tego, aby wspomagać duszpasterzy w parafiach, ale też duszpasterstwa specjalistyczne (m.in. akademickie, służby zdrowia prawników) przez podawanie różnego rodzaju metod, podpowiadanie nowych środków przekazu i w ten sposób wspomagać pracę całego Kościoła – powiedział ks. dyrektor. Dodał, że wspomaganie duszpasterstwa diecezji będzie odbywało się poprzez kursy SNE, rekolekcje i misje ewangelizacyjne oraz kongresy i dni skupienia.

Wykład inauguracyjny: „Doświadczenie Szkół Nowej Ewangelizacji w procesie przemiany mentalności wewnątrzkościelnej na przestrzeni ostatnich 25 lat” wygłosi ks. Artur Godnarski, Sekretarz Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, a osoby związane ze środowiskiem SNE w Polsce podzielą się swoimi świadectwami.