Inauguracja Roku Wiary oraz I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji w diecezji siedleckiej

0
1006

W czwartek, 11 października podczas Eucharystii sprawowanej w siedleckiej katedrze, biskup Zbigniew Kiernikowski uroczyście zainaugurował Rok Wiary w diecezji siedleckiej. Uroczystości rozpoczęły także I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji.

W homilii bp Zbigniew Kiernikowski wyjaśnił, jak Rok Wiary może pomóc odnowić więź z Bogiem poprzez autentyzm i jakość wyznawanej wiary. Podkreślił, że w Roku Wiary każdy musi postawić sobie wiele pytań. Najważniejsze to: Czy w moim życiu jest obecny Jezus Chrystus ukrzyżowany? Czy akty pobożności nie zaciemniają nam Jego obrazu? Czy praktyki religijne i przyjmowane sakramenty znajdują odzwierciedlenie w moim życiu? Wielu z nas żyje wiarą zabobonną, dlatego apeluję do wszystkich naszych diecezjan i pytam – jaki jest stan naszej wiary? Przyznał, że wielu trudno jest przezwyciężyć opór w przyjmowaniu prostych gestów sakramentalnych, dlatego ważne jest odnowienie jakości naszej wiary.

Biskup siedlecki poinformował także o diecezjalnych inicjatywach w Roku Wiary. Odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, wierni z diecezji siedleckiej mogą uzyskać w czterech kościołach diecezji: siedleckiej katedrze, sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie, sanktuarium Królowej Rodzin w Parczewie oraz w kolegiata Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

W możliwości pogłębienia wiary wpisuje się także I Diecezjalny Kongres Ewangelizacyjny, który zainaugurowała Msza św. 11 października.
Kolejne inicjatywy to: propozycja formacji poprzez program duszpasterski w diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, praca w zespołach synodalnych (w czerwcu rozpoczął się II Synod diecezji siedleckiej), uczestnictwo w celebracjach Słowa Bożego w katedrze i w innych parafiach diecezji, propozycja formacji w Diecezjalnej Szkole Katechistów, w formacji katechumenalnej proponowanej przez Ruch Światło – Życie oraz Drogę Neokatechumenalną.

„Niech przeżywanie Roku Wiary pozwoli nam głębiej wejść w perspektywę wiary, przejść przez tę bramę i przełamać samego siebie. Niech dzieje się to w nas, na podobieństwo tego, co stało się z Abrahamem, abyśmy w naszym życiu, często trudnym i naznaczonym cierpieniem dostrzegli Boga czyniącego dobro. On prowadzi nas do dobrego celu. Niech przeżywanie Roku Wiary ubogaci nas indywidualnie i uczyni nas bardziej wspólnota wiary” – zachęcał na zakończenie biskup siedlecki.

Na zakończenie Eucharystii bp Zbigniew Kiernikowski dokonał posłania ewangelizatorów, którzy w drugim dniu Kongresu Nowej Ewangelizacji 12 października wyruszą na ulice Siedlec, aby dać osobiste świadectwo spotkania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w swoim życiu.

W uroczystości wzięło udział ponad 100 kapłanów, osoby życia konsekrowanego, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, wierni świeccy oraz uczestnicy Kongresu Ewangelizacyjnego. Celebracji Eucharystii towarzyszyła uroczysta procesja, podczas której wniesiono dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego, które zostały umieszczone obok przyozdobionej kwiatami chrzcielnicy. Mszę św. transmitowało Katolickie Radio Podlasie.

ks. mch, eł / Siedlce

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl