Od poniedziałku 5 lutego br. Tomaszów Mazowiecki staje się niekwestionowanym centrum Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Łódzkiej. Jest to związane działalnością ewangelizacyjną na terenie Tomaszowa, a przede wszystkim z inauguracją Akademii Nowej Ewangelizacji Alfa i Omega, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie przy sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Tomaszowie Mazowieckim.

-Pomysł powstania Akademii zrodził się po rozmowach z wiernymi, którzy przyszli do mnie z propozycją powstania jakiejś nowej grupy przy parafii, która bazowałaby na założeniach „Alfy”. – mówił ks. dr Edward Wieczorek. Dlatego też po rozmowach, konsultacjach i przemyśleniach powstała Akademia Nowej Ewangelizacji Alfa i Omega. Nazwa nawiązuje do kursu Alfa, którego kontynuacją ma być Akademia. To konkretna propozycja dla tych, którzy chcą po zakończeniu kursu robić „coś” dalej.– dodaje proboszcz.

Należy wspomnieć, że Tomaszów Mazowiecki już prężnie działa na polu Nowej Ewangelizacji. Dotychczas już w dwóch parafiach odbyły się kursy Alfa, a trzecia przygotowuje się do rozpoczęcia kursu. W najbliższym czasie w dwóch Tomaszowskich parafiach obędę się także rekolekcje ewangelizacyjne.

Jak podkreśla proboszcz parafii  św. Antoniego, działalność Akademii opierać się będzie na trzech filarach: Poznanie, Modlitwa i Posłanie. Na pierwszy z nich składać się będą: wykłady, warsztaty, kręgi biblijne oraz – na co zwrócił uwagę proboszcz – formacja liderów. Drugi – czyli modlitwa, ma poruszyć serce i dodać siły, aby żyć mądrze na co dzień – przełoży się to na comiesięczny Wieczór Uwielbienia oraz praktykę Lectio Divina. Ostatnim – trzecim filarem jest posłanie, które uzdalnia do bycia otwartym na innych oraz działania na rzecz innych.

Podczas inauguracji działalności Akademii obecny był metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, który do zebranych wygłosił konferencję nt: Głoszenie Słowa i Nowa Ewangelizacja.

W swoim przedłożeniu metropolita łódzki zauważył, że istnieją dwa powody, dla których Biblia jest nieodzownym elementem człowieka, który chce przepowiadać i ewangelizować. – Nie wyobrażam sobie – mówił arcybiskup Ryś – by było możliwe budowanie osobistej wiary obok Słowa Bożego. Przecież wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym co się słyszy jest Słowo Boga. Nie ma więc ewangelizacji, gdy nie ma osobistej wiary, osobistego spotkania z Bogiem w Słowie Bożym. – zauważył.

Wskazując na Lectio Divina podkreślił, że nie jest to – jak wielu się wydaje- sposób czytania Słowa Bożego, ale jest to Czytanie Boże, poprzez które Bóg czyta moje życie przy pomocy Słowa. To doświadczenie doprowadzi do tego, że nie będę czytał Biblii, aby dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale po to, by dowiedzieć się czegoś z niej o sobie! – dodał metropolita.

Niezwykle ważny w przepowiadaniu jest Kerygmat, o którym abp Grzegorz powiedział, że jest odkryciem Kościoła, który się budzi do ewangelizacji. Jest to wydarzenie, Słowo, które ma swoją siłę. Ma swoją moc, z którą dociera do innych. – Słowo jest niezbędne do ewangelizacji, bo Kościół żyje mocą Słowa! – podkreślił łódzki pasterz.

Pod koniec spotkania arcybiskup Ryś poinformował, że w październiku tego roku w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się ogólnopolskie spotkanie Stowarzyszenia Alfa Polska. Będzie ono otwarte dla wszystkich, którzy otwarci są na ewangelizację. W październikowym spotkaniu udział wezmą wykładowcy i mówcy z Polski i zagranicy. – Już dziś na to spotkanie was zapraszam! – mówił arcybiskup.

_____________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl