Regulamin

Regulamin III Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Ewangelizacja w środowisku wiejskim” SKARB W ROLI Skrzatusz, Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska
zwanego w dalszej części regulaminu „Kongresem”

 1. Osoby przyjeżdżające na Kongres zgłaszają swoją obecność w biurze z potwierdzeniem zgłoszenia
 2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 4. Na terenie Kongresu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 5. Koszt udziału w Kongresie wynosi 110 zł.
 6. Noclegi:
  1. Na stronie Kongresu https://nowaewangelizacja.org podana będzie oferta bazy noclegowej do wyboru we własnym zakresie.
  2. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca na polu namiotowym w cenie 30 zł. (opłata łącznie z opłatą za uczestnictwo w Kongresie). Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia.
  3. Dowóz i przywóz z miejsc noclegowych w Pile specjalnymi autokarami opłata w ramach ceny opłaty kongresowej.
 7. Wyżywienie:
  1. Istnieje możliwość wykupienia pakietu wyżywienia od kolacji 28.05 do obiadu 31.05 w cenie 75 zł. ( opłata łącznie z opłatą za uczestnictwo w Kongresie)
  2. Na miejscu będzie też możliwość indywidualnego zakupu posiłków w cenie ustalonej przez sprzedających.
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem sytuacji losowych.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 10. Podczas Kongresu Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w warsztatach przewidzianych przez Organizatora. W przypadku wcześniejszych zapisów na dany warsztat, uczestnik ma obowiązek uczestnictwa dokładnie w tych zajęciach, na które się zapisał.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników z Kongresu Uczestnika nie przestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującego
 12. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Kongresu.
 13. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 14. Niniejszy regulamin odnosi się do uczestników Kongresu. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne oraz osoby wykonujące prace zlecone na rzecz Kongresu, na podstawie zawartych umów.
 15. Każdy z uczestników Kongresu jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora.
 16. Odpowiedzialnym za całość Kongresu jest Koordynator Antoni Tompolski. W sprawach istotnych dotyczących udziału w Kongresie proszę zgłaszać się do Koordynatora.
 17. W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się Sewerynem Osowskim: kongres.ne@gmail.com tel. 669 334 286.

 


Klikając przycisk „Zapisz się” zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracyjnego na III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji:

zapisz_sie