III. moduł pierwszej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

0
1205

W niedzielę 9 listopada 2014r., rozpoczynamy III. moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów w Krakowie. Każde nasze spotkanie jest bardzo ubogacające i poszerzające horyzonty w przestrzeni Nowej Ewangelizacji. Mamy nadzieję, że i tym razem będzie równie ciekawie i ubogacająco. W związku z tym, przesyłamy najważniejsze informacje.

 

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie: niedziela 9 XI 2014r.

Zakończenie: piątek 14 XI 2014r.

Miejsce: Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów, ul. Zamoyskiego 56; Kraków (w pobliżu Rondo Mateczne).

Proszę zabrać ze sobą: Pismo św.; leki na własne dolegliwości; księża alby i stuły koloru białego oraz identyfikatory które otrzymaliśmy na I. module.

 

Niedziela:

16.00 – rozpoczęcie przyjmowania gości/uczestników OSE

18.00 – kolacja

19.00 – modlitwa uwielbienia

19.15 – wprowadzenie w moduł III. (o. Paweł Drobot CSsR)

19.20 – czas dzielenia się uczestników

20.00 – wykład I. ks. dr Jan Miczyński (KUL) Temat: Duchowość Nowej Ewangelizacji

20.45 – możliwość stawiania pytań Prelegentowi ze strony uczestników

21.30 – wprowadzenie biblijne w moduł II. (bp Grzegorz Ryś)

22.15 – możliwość adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie

 

Poniedziałek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład II. o. Mariusz – Doświadczenie ewangelizacji w wielkiej metropolii NYC

10.00 – przerwa

10.30 – wykład III. ks. dr hab. Stanisław Dyk – Mistagogia drogą do doświadczenia Boga i ewangelizacji

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wykład IV. dr hab. Jacek Kurzępa – Nie odkryjemy Ameryki, jeśli sami nie odkryjemy siebie – garść refleksji na podstawie badań komparatystycznych Przystanku Woodstock i Przystanku Jezus z roku 2013.

16.45 – zajęcia warsztatowe:

warsztat teologii pastoralnej: „Od czego zacząć?” Indukcyjne i dedukcyjne głoszenie Boga.
warsztat socjologii: Trudne rozmowy – jak przekonywać sprzymierzeńców, a jak wrogów?
warsztat multimedialny: Ewangelizator – celebryta.
warsztat nowych mediów: Gamifikacja w ewangelizacji.
18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.00 – c.d. zajęć warsztatowych

22.00 – adoracja Jezusa w NS.

 

Wtorek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład V. Jose H. Prado Flores

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VI. Jose H. Prado Flores

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – wprowadzenie w zajęcia warsztatowe Krzysztof Najdowski – Komunikacja niewerbalna w przekazie. Jak i czym ilustorać przekaz, aby był zauważony i przyjmowany przez odbiorców.

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.30 – wieczór wspólnotowy

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

 

Środa:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia

07.30 – śniadanie

08.30 – modlitwa wspólnotowa

08.45 – wykład VII. Jose H. Prado Flores

10.00 – przerwa

10.30 – wykład VIII. abp Rino Fisichella – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji Temat: Projekt pastoralny Evangelii gaudium (podsumowanie i inspiracje płynące z wrześniowej Konferencji Watykańskiej.

11.45 – przerwa

12.15 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.30 – modlitwa wspólnotowa

15.45 – zajęcia warsztatowe Krzysztof Najdowski c.d.

18.45 – nieszpory

19.15 – kolacja

20.15 – zajęcia warsztatowe Krzysztof Najdowski c.d.

21.30 – modlitwa wieczorna kończąca dzień z adoracją i możliwością spowiedzi św.

 

Czwartek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – jutrznia ze Słowem bp. Edwarda Dajczaka

08.15 – śniadanie

09.00 – modlitwa wspólnotowa

09.15 – wykład IX. Bp Edward Dajczak: Duchowość Nowej Ewangelizacji w doświadczeniu pastoralnym

11.15 – zajęcia warsztatowe Krzysztof Najdowski c.d.

13.00 – obiad

13.45 – Ewangelizacja

19.30 – kolacja

20.30 – podsumowanie ewangelizacji, czas świadectw i dzielenia się doświadczeniem

22.00 – modlitwa wieczorna kończąca dzień

 

Piątek:

06.30 – modlitwa osobista

07.00 – Eucharystia z jutrznią

08.15 – śniadanie

09.15 – modlitwa wspólnotowa

09.30 – wykład X. ks. Jerzy Janeczek – Komórki ewangelizacyjne – założenia i jak rozpocząć w praktyce naszych parafii.

10.30 – przerwa

11.00 – wprowadzenie w temat i materiał filmowy

12.45 – podsumowanie III. modułu OSE

13.30 – obiad

 

 

Gośćmi III. modułu OSE będą:

Abp Rino Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Ks. Krzysztof Marcjanowicz (Rzym) – Odpowiedzialny za Europę środkowowschodnią w Papieskiej Radzie do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Bp Grzegorz Ryś (Kraków) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

Bp Edward Dajczak (Koszalin) – Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; inicjator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus
O. Mariusz (NYC – USA) – polskiego pochodzenia ksiądz, który odkrył powołanie do Franciszkanów Odnowy gdzie pełnił odpowiedzialność generała braci, zaangażowany w dzieło ewangelizacji wśród ubogich
Jose H. Prado Flores (Guadalajara – Meksyk) – świecki ewangelizator, wykładowca OSE w ramach I. modułu
Ks. Jerzy Janeczek (Niskowa) – proboszcz wiejskiej parafii, pracujący w duszpasterstwie metodą „komórek parafialnych”
Pytania do prelegentów

W III. module OSE podobnie jak w drugim, przewidzieliśmy czas na stawianie pytań naszym gościom i wykładowcom. Po każdym wykładzie, czy prowadzonych zajęciach przewidzieliśmy 15 minut na stawianie pytań i dyskusję w kontekście prezentowanego tematu. Korzystajmy z tej możliwości byśmy wzajemnie się ubogacali i tworzyli klimat tych dni.

 

Z wyrazami szacunku, radością na nasze spotkanie i pozdrowieniami od całej Ekipy.

 

 

ks. Artur Godnarski

koordynator OSE