Goście kongresowi

 

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ
doktor nauk teologicznych
w zakresie katechetyki
arcybiskup metropolita warszawski

Kardynał Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1973 r. w Kaniowie.
Pierwsze lata spędził jako wikariusz w parafii pw. św. Elżbiety w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w parafii pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach. Po uzyskaniu tytułu licencjata z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1981r. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Przez sześć kolejnych lat wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego.
16 kwietnia 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. W latach 1988-2004 bp Nycz pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Od 26 listopada 1999 r. bp Nycz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. 9 czerwca 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. Od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
3 marca 2007 papież Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim. 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Nycza kardynałem. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest poszukiwanie sposobów wykorzystania możliwości, jakie stwarza szkoła dla działalności katechetycznej oraz poszukiwanie form katechezy parafialnej.

_______________________________________________________________________

 

abpMJedraszewski
ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI
abpJedraszewski_herb
profesor nauk teologicznych
arcybiskup metropolita łódzki

Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. W latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat (magisterium) z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.
Od 1975 studiował na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie gdzie w 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, natomiast 1979 roku obronił pracę doktorską.
Po powrocie do Kraju w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.
W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
W roku 1996 został mianowany na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Na zebraniu Plenarnym KEP w 1996 roku w Rzeszowie został powołany na konsultora Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. W tym samym też czasie został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu.
W 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.
Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
320. Zebranie Plenarne KEP obradujące na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 roku powołało do na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył 8 września 2012 r.

_______________________________________________________________________

 

BISKUP EDWARD DAJCZAK
ordynariusz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej

Biskup Edward Dajczak urodził się 16 lutego 1949 r. w Świebodzinie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu. 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej.
Po święceniach pracował jako wikariusz aż do roku 1985. Od września 1985 r. podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim jako dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 r. Od marca 1989 r. został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W okresie od grudnia 1986 r. do sierpnia 1988 r. pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988-90 był ojcem duchownym seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-96 pełnił w nim urząd rektora.
W dniu 15 grudnia 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim. 6 stycznia 1990 w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem.
23 czerwca 2007 r. Benedykt XVI mianował biskupa Dajczaka ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 r. w katedrze w Koszalinie. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia 2007 r., natomiast ingres do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu 12 sierpnia 2007 r.

_______________________________________________________________________

 

BP-DiMarzio
BISKUP NICHOLAS ANTHONY DIMARZIO
herb_DiMarzio
doktor nauk społecznych
w zakresie pracy i polityki
ordynariusz diecezji Brooklyn, USA

Biskup Nicholas Anthony Dimarzio urodził się 16 czerwca 1944 w Newark, w stanie New Jersey. Ukończył m. in. Seton Hall University i Katolicki Uniwersytet Ameryki. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1970. W swej posłudze kapłańskiej przez większość czasu pracował na rzecz imigrantów i emigrantów.
Do 1985 roku posługiwał na terenie archidiecezji Newark po czym przeniósł się do Waszyngtonu gdzie piastował funkcję dyrektora ds. Migracji i Uchodźców przy Konferencji Biskupów Katolickich USA. W 1991 roku powrócił do swej rodzinnej archidiecezji gdzie powierzono mu funkcję dyrektora Catholic Community Services. Jako wykwalifikowany pracownik socjalny z doktoratem w zakresie badań pracy i polityki społecznej z Rutgers University, otrzymał tytuł wikariusza dla Human Services.
10 września l996 r. papież Jan Paweł II podniósł go do godności biskupa pomocniczego Newark. Obowiązki biskupie dzielił z pracą proboszcza parafii Mount Carmel w Newark. Od l998 do 2001 przewodniczył Komitetowi Migracji przy Konferencji Biskupów Katolickich USA. W tym też czasie, pełnił również funkcję prezesa Catholic Legal Immigration Network, a w 2000 roku został mianowany członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Ze względu na szeroką wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących migrantów i imigrantów, Biskup DiMarzio często zeznawał jako ekspert przed komisjami Izby Reprezentantów USA.
W dniu 8 czerwca 1999 roku mianowany został biskupem Camden w New Jersey. Podjął wtedy szereg inicjatyw, w tym stworzył apostolat dla społeczności haitańskiej oraz założył dwie misje służące społecznościom koreańskim i wietnamskim.
Od 1 sierpnia 2003 jest ordynariuszem diecezji Brooklyn. W 2004 roku biskup DiMarzio został przewodniczącym Komitetu ds. Polityki Krajowej przy Konferencji Biskupów Katolickich USA. Jest również członkiem Komitetu ds. Migracji, członkiem grupy zadaniowej ds. Biskupów Katolickich i Polityków przy Episkopacie oraz skarbnikiem rady dyrektorów Catholic Relief Services. Wkrótce po objęciu biskupstwa Brooklynu, bp Anthony DiMarzio został członkiem Światowej Komisji ds. Międzynarodowej Migracji przy ONZ.

_______________________________________________________________________

 

ks.Piergiorgio_Perini
KSIĄDZ PRAŁAT PIERGIORGIO PERINI
proboszcz parafii pw. św. Eustorgiusza
w Mediolanie w latach 1977-2012
prezes Międzynarodowego Centrum
Ewangelizacji Komórkowej

Ksiądz Piergiorgio Perini, powszechnie znany jako „Don Pi.Dżi”. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 roku. W roku 1977 został mianowany proboszczem w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie.
Od lat 80. ub. wieku zajmuje się propagowaniem dzieła parafialnych komórek ewangelizacyjnych. Z tą metodą ewangelizacji zetknął się przebywając na Florydzie we wspólnocie parafialnej św. Bonifacego w Pembroke Pines, gdzie proboszczem był ojciec Michael Eivers. Była to pierwsza parafia w Kościele Katolickim, która wprowadziła system parafialnych komórek ewangelizacyjnych.
Doświadczenie jakie zdobył na Florydzie pozwoliło księdzu Piergiorgio Periniemu, wprowadzić komórki we własnej parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie. W kwietniu 1987 r. powstały pierwsze cztery komórki zrzeszające 42 osoby. Obecnie w parafii don Pi.Dżiego jest 160 komórek, natomiast osób zaangażowanych w ewangelizację jest aż dwa tysiące. Ten wynik jest bardzo imponujący, bo na terenie parafii św. Eustorgiusza mieszka zaledwie 400 wiernych. System parafialnych komórek ewangelizacyjnych jest metodą ożywienia pracy, aby z „uśpionego olbrzyma” wspólnota stawała się „parafią w ogniu”. Obecnie na świecie jest ok. 4500 takich komórek w 85 krajach.
W roku 2012 był audytorem na Synodzie Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji.

_______________________________________________________________________

 

Marc_de_Leyritz
MARC DE LEYRITZ
żona Florence
ojciec piątki dzieci
prezes Stowarzyszenia Alpha Francja

W 1978 ukończył Sainte Croix de Neuilly. Absolwent Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu (1979-1982), MBA na INSEAD (1986-1987), oraz Akademii Coachingu (2009-2010).
W latach 1984-1986 pracował jako nauczyciel VSN w IAED w Bogocie (Kolumbia). Następnie przez trzynaście lat pracował w sektorze bankowym m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Obecnie mieszka w Paryżu gdzie od 2000 roku jest partnerem w firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Z kursem Alpha zetknął się w 1997 roku w Londynie. W tym czasie, jak wspomina, wiara była już bardzo silną rzeczywistością dla niego i dla jego żony Florence. Kurs przyniósł w jego życiu wiele zmian. Najpierw zmianę pracy, ponieważ działalności bankiera inwestycyjnego była zbyt wciągająca. Wrócił więc do Francji.
Wraz z żoną Forence sprowadzili do Francji kurs Alpha i dopasowali go do realiów Kościoła Katolickiego. Jak wspomina z uśmiechem „To było wielkie wyzwanie, ponieważ wszystko, co pochodzi z Anglii, traktowane jest przez Francuzów bardzo krytycznie.”
Dziś ok 800 parafii oferuje kurs we Francji, co oznacza, że każdego roku, 15.000 ludzi przeżywa doświadczenie „Alpha”. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jest to sukces. Sukces tym bardziej godne uwagi, że Francja jest pierwszym przykładem katolickiego kraju „Alpha”.
Jest prezesem Stowarzyszenia Alpha Francja. Napisał książkę „Zgadnij kto przyjdzie na obiad? Odkryć Jezusa Chrystusa na kursie Alpha”
W roku 2012 wraz z żoną Florence byli audytorami na Synodzie Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji.

_______________________________________________________________________

 

OJCIEC VINCENT BREYNAERT CCN
Urodzony w 1969 roku. Wyświęcony w 1997 jako kapłan Instytutu Zakonnego Chemin Neuf. Obecnie sprawuje funkcję proboszcza w parafii pw. św. Andrzeja w Reims, Francja. Jest również członkiem Wspólnoty Chemin Neuf.

_______________________________________________________________________

 

o.Mariusz Tłokiński
OJCIEC MARIUSZ TŁOKIŃSKI CCN
proboszcz parafii
pw. Opatrzności Bożej w Wesołej
kapłan Instytutu Zakonnego Chemin Neuf

Ojciec Mariusz Tłokiński urodził się w 1972 roku w Gdyni. W 1991 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po czwartym roku seminarium wyjechał do Opactwa Hautecombe i rozpoczął nowicjat we Wspólnocie i Instytucie Zakonnym Chemin Neuf. Po 2 latach kontynuował studia w Instytucie Studiów Teologicznych w Brukseli (Belgia), które ukończył licencjatem z teologii. W latach 1999 -2003 pracował w Wesołej w domu rekolekcyjnym oraz w parafii Opatrzności Bożej. Tutaj też przyjął święcenia kapłańskie w 2001 roku w święto MB Matki Kościoła z rąk bpa Stanisława Kędziory. W 2003 roku został skierowany do pracy w parafii św. Dionizego w 18. dzielnicy Paryża jako wikariusz, po 5 latach został jej proboszczem. Funkcję tę pełnił przez 3 lata. Od 1 września 2011 został mianowany przez przełożonego Instytutu Zakonnego Chemin Neuf, ojca Laurent Fabre i Arcybiskupa Henryka Hosera SAC – ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Wesołej.

_______________________________________________________________________

 

Zbigniew Słup
ZBIGNIEW SŁUP
Mąż i ojciec. Odpowiedzialny za Wspólnotę Chemin Neuf w Polsce. Członek Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym oraz członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

_______________________________________________________________________

 

ks.J.Morawa
KSIĄDZ PRAŁAT JÓZEF MORAWA
doktor nauk teologicznych
w zakresie eklezjologii

Ksiądz Józef Morawa urodził się w 1950 roku w Lipnicy Małej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1974 z rąk kardynała Karola Wojtyły w Katedrze na Wawelu. Po seminarium podjął studia doktoranckie ukończone uzyskaniem stopnia doktora nauk teologicznych z zakresu eklezjologii.
W latach 1979-1989 piastował stanowisko prefekta a od września 2004 do września 2007 rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie piastuje urząd sekretarza Kolegiaty św. Anny w Krakowie oraz posługę ojca duchownego kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Jest również wykładowcą na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym w Katedrze Eklezjologii, sekretarzem Ośrodka Studiów Europejskich oraz sekretarzem redakcji „Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego” na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Obszarem badań naukowych ks. dr Józefa Morawy są: wybrane zagadnienia chrystologiczne i eklezjologiczne, miejsce muzyki w doświadczeniu teologicznym, historia powszechna i historia Kościoła, literatura polska, teologia duchowości i hagiografia, ekumenizm.

_______________________________________________________________________

 

KSIĄDZ KANONIK KAZIMIERZ PÓŁTORAK
doktor nauk teologicznych
w zakresie teologii pastoralnej
proboszcz parafii pw. WNMP w Gryficach

Ksiądz Kazimierz Półtorak urodził się 21 sierpnia 1960 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. 15 grudnia 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Dyplom magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie, a 12 czerwca 1990 roku uzyskał stopień licencjata teologii pastoralnej. Dnia 25 lutego 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.
Pełnił funkcję prefekta (1992-1998), a później prorektora oraz wykładowcy teologii pastoralnej, katolickiej nauki społecznej, homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1992-2004 pracował w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, filia w Szczecinie. Od 1998 roku do 2003 roku ks. dr Kazimierz Półtorak był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu Sekcja w Szczecinie, a od 2003 roku  na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej i Liturgiki Wydziału Teologicznego US. W latach 2006-2008 pełnił obowiązki kierownika katedry.
Członek Rady Formacyjnej Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, delegat Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego do spraw Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W latach 2002-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Przepowiadania i Nowej Ewangelizacji I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od dnia 22 lutego 2009 roku był przewodniczącym komisji zajmującej się posługą pasterzowania w pracach Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Od 2007 roku jest członkiem założycielem i członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pastoralistów i Duszpasterzy z siedzibą w Warszawie.
Obecnie sprawuje funkcję proboszcza w parafii pw. WNMP w Gryficach oraz dziekana tamtejszego dekanatu.
Zainteresowania naukowe ks. dr Kazimierza Półtoraka koncentrują się wokół zagadnień: duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, małe grupy duszpasterskie i ruchy kościelne, odnowa inicjacji chrześcijańskiej, recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w życiu i działaniu Kościoła w Polsce, przemiany i perspektywy współczesnej parafii, teologia laikatu i apostolstwa, urzeczywistnianie się Kościoła przez funkcję przepowiadania słowa Bożego.

_______________________________________________________________________

 

ks.Marcjanowicz
KSIĄDZ KRZYSZTOF MARCJANOWICZ
doktor nauk teologicznych
z zakresie liturgiki

Ksiądz Krzysztof Marcjanowicz urodził się w Krakowie w 1978 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2002 z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Do 2004 roku pracował w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie.
W latach 2004-2010 studiował w Papieskim Instytucie Liturgicznym, na którym uzyskał stopień doktora z zakresu liturgiki. Pełnił również funkcję wikariusza w parafii archikatedralnej na Wawelu, Ceremoniarza Archidiecezjalnego oraz członka komisji ds. liturgii i duszpasterstwa liturgicznego w archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 był wykładowcą w Instytucie Liturgicznym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Od 2011 roku ks. Dr Krzysztof Marcjanowicz jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Watykanie.

_______________________________________________________________________

 

ks.Artur_Sepioło
KSIĄDZ ARTUR ROBERT SEPIOŁO
dyrektor ds. Nowej Ewangelizacji
Kurii Diecezji Gliwickiej
koordynator Ruchów, Wspólnot
i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej
duszpasterz diecezjalnej SNE
oraz grup Odnowy w Duchu Świętym

Ksiądz Artur Robert Sepioło urodził się 17 stycznia 1966 roku w Kuźni Raciborskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwaca 1991 roku w Opolu. Przez 9 lat był wikariuszem w parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu-Zaborzu, gdzie czynnie angażował się w różne wymiary życia parafialnego i animował ruch młodzieżowy. Jemu również parafia zawdzięcza otwarcie Domu św. Franciszka, w którym prowadzone są dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia. Dom ten był jedną z trzech placówek (obok świetlicy Tereska i warsztatów św. Jana Bosko), w których odbywały się zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Placówki te były prowadzone przez utworzony przez niego w Zabrzu Oddział Fundacji Betlehem – Dom Chleba (centrala w Nieboczowach). Jako wikariusz pełnił funkcję moderatora rejonowego Ruchu Światło – Życie, rozwijając grupę oazową w zabrzańskiej parafii. W tym czasie powstała też modlitewna grupa Odnowy w Duchu Świętym: Wspólnota Zmartwychwstania.
Przez następne 2 lata pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Anny w Bytomiu.
Od 2002 do 2004 był koordynatorem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, podejmując równocześnie posługę jako dyrektor nowopowstałej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz diecezjalnego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym.
W latach 2006 – 2012 był proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach.
Obecne jest dyrektorem Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, przewodniczącym Senatu Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, oraz ponownie koordynatorem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, pozostając jednocześnie duszpasterzem diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz grup Odnowy w Duchu Świętym.

_______________________________________________________________________

 

Ks.Brzyś
KSIĄDZ BOGUSŁAW BRZYŚ
proboszcz parafii pw. św. Pawła
i św. Ludwika w Fontainebleau, Francja

Ksiądz Bogusław Brzyś urodził się w 1963 roku. Jest absolwentem WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Do maja 1993 roku był wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni. W tym samym roku, decyzją ks. bp. Józefa Życińskiego, oddelegowany został do pracy w Polskiej Misji Katolickiej we Francji, gdzie przez kilka lat był sekretarzem Misji, w biurze Rektoratu. Obecnie jest proboszczem w parafii pw. św. Pawła i św. Ludwika w Fontainebleau.

_______________________________________________________________________

 

ks.R_Nowak
KSIĄDZ RYSZARD NOWAK
proboszcz parafii pw. św. Michała w Orzegowie
moderator Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej

Ksiądz Ryszard Nowak urodził się 31 lipca 1963 w Tarnowskich Górach. W 1983 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. 13 maja 1989 przyjął w katowickiej katedrze Chrystusa Króla święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia.
Przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Przez następne dziesięć lat był moderatorem grup apostolskich w domach formacyjnych Ruchu Światło-Życie w Wiśle Jaworniku i Nowej Osadzie. Od września 2004 roku pracował jako wikariusz w parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach i od stycznia 2005 roku jako Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Przez dwa kolejne lata był rezydentem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.
W 1992 roku ukończył dodatkowe studium pastoralne dla księży na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskując stopień licencjata z zakresu teologii moralnej. W tym samym roku ukończył również Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował w latach 1990-1992. Oprócz zadań w archidiecezji katowickiej, od 1995 roku był zaangażowany w Ruch Światło-Życie w wymiarze ponaddiecezjalnym, pełniąc obowiązki Moderatora Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie, Moderatora Filii Śląskiej Ruchu (obejmujących 9 południowo-zachodnich diecezji w Polsce) oraz posługując w Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie. Z ramienia CDJ był koordynatorem ewangelizacji ekumenicznych „Festiwal Życia” w Wiśle (2004 i 2006) oraz ogólnopolskiej ewangelizacji „ProChrist” (2008) a także ewangelizacji przez internet „SzukającBoga.pl” i powiązanego z nim programu „DlaczegoJezus.pl”.
Przeprowadził ponad 170 serii rekolekcji (w tym ponad 60 dla kapłanów, wspólnot życia konsekrowanego, akademickich, parafialnych oraz szkolnych). Jest współautorem i redaktorem podręcznika „Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy”, współautorem wielu materiałów dla formacji animatorów i diakonii Ruchu Światło-Życie oraz autorem ponad 100 artykułów w czasopismach „Oaza”, „Wieczernik”, „Nasza Myśl”. W 2008 roku został członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. Aktualnie jest odpowiedzialny za Ruch w archidiecezji katowickiej oraz Diecezjalną Diakonię Modlitwy Ruchu. W 2010 roku został proboszczem parafii św. Michała w Orzegowie. Jest też członkiem Komisji ds. Świeckich oraz konsultor Komisji ds. Ewangelizacji II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

_______________________________________________________________________

 

ks.H.Otręba
KSIĄDZ HENRYK OTREMBA
wikary w parafii
pw. Opatrzności Bożej w Warszawie
członek Wspólnoty Emmanuel

Ksiądz Henryk Otremba urodził się w 1969 roku w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995. W tym samym roku przez krótki okres czasu był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach Brynowie. Członkiem Wspólnoty Emmanuel jest od 1997 roku. W latach 1998-2001 pełnił posługę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie a następnie do czasu wyjazdu do Francji pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębim-Zdroju.
Od 2002 do 2012 pracował jako kapłan Wspólnoty w Belgii i we Francji. Przez 6 lat był wikariuszem w parafii wspólnotowej Notre Dame de l’Arc w Aix-en-Provence. Od roku jest wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie. Prowadzi również zajęcia z katechezy z młodzieżą licealną w Warszawie.

_______________________________________________________________________

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
JANUSZ TARASIEWICZ
Mąż, ojciec i dziadek. Prowadzi własną firmę poligraficzną. Członek Wspólnoty Emmanuel od 1993 roku. Od 4 lat jest członkiem Międzynarodowej Rady Wspólnoty. Uczestniczył w misjach parafialnych w Wiedniu, Budapeszcie, Regensburgu, w Warszawie w parafii Opatrzności Bożej (2010) i w Górze Kalwarii (2013).

_______________________________________________________________________

 

S_Gennarini
STEFANO GENNARINI
Urodzony w 1939 roku w Mediolanie. Doktor fizyki teoretycznej i teologii. Odpowiedzialny za Drogę Neokatechumenalną w Polsce. Jeden z pierwszych katechistów wędrownych.

_______________________________________________________________________

 

O. Krzysztof Czerwionka
OJCIEC KRZYSZTOF CZERWIONKA CR
dyrektor biura krajowego SESA
pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Ojciec Krzysztof Czerwionka CR urodził się 03 maja 1960 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku jako zakonnik Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (PNJCH).
Jest dyrektorem biura krajowego Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA Polska) oraz pasterzem Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. W sierpniu 2008 roku został mianowany przełożonym domu zakonnego Mszana Górna-Stryszawa.

_______________________________________________________________________

 

ks_M.Grendus
KSIĄDZ MIROSŁAW GRENDUS
członek Dyrekcji Generalnej
Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata

Ksiądz Mirosław Grendus jest kapłanem Archidiecezji Przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. W latach 1996 – 1997 był wikarym w parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku a w następnych latach do 2002 roku w parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
Od 2003 roku (trzecią kadencję) jest członkiem Dyrekcji Generalnej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata z siedzibą w Rzymie. W latach 2004-2011 pracował w rzymskiej centrali Ruchu, a po ostatnim Wieczerniku członkowie dyrekcji (5-osobowy międzynarodowy zespół) postanowili rezydować w swoich Kościołach lokalnych.
Ks. Mirosław Grendus aktualnie pracuje w swojej diecezji jako współpracownik Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Metropolitalnej gdzie jest konsultantem ds. katechezy i wizytatorem diecezjalnym oraz jako proboszcz.

_______________________________________________________________________

 

ks.E.Krasoń
KSIĄDZ EUGENIUSZ KRASOŃ
odpowiedzialny za Dom Bł. Jana Pawła II – Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Księży i Kleryków w Mariapoli Fiore (Centrum Formacyjne Ruchu Focolari – Dzieła Maryi w Polsce w Trzciance k/Wilgi)

Ksiądz Eugeniusz Krasoń urodził się 3 września 1953 r. w Górze k/Pszczyny. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 12 kwietnia 1979 r. w katedrze katowickiej przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji katowickiej. W latach 1991 – 2006 był proboszczem Parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach – Brynowie oraz dziekanem dekanatu Katowice – Panewniki.
Ruch Focolari poznał już w seminarium i aktywnie włączał się w jego inicjatywy. Dla pogłębienia życia duchowością jedności, duchowością Ruchu Focolari, za zgodą swojego biskupa, udał się do Loppiano k/Florencji, by uczestniczyć w rocznym kursie formacyjnym w Międzynarodowym Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Księży i Kleryków Diecezjalnych „Vinea mea”.
W r. 2006 Ks. Abp Damian Zimoń zwolnił go z obowiązków duszpasterskich w archidiecezji katowickiej, by mógł służyć Kościołowi, będąc do dyspozycji Ruchu Focolare – Dzieła Maryi. W tym też roku przeprowadził się do Trzcianki k/Wilgi gdzie znajduje się Centrum Formacyjne Ruchu Focolare w Polsce – Mariapoli „Fiore” i jest tam odpowiedzialnym za Dom Bł. Jana Pawła II – Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Księży i Kleryków.

_______________________________________________________________________

kc/biuro/Toruń