„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) – Misja zagraniczna Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Islandii

0
4833
Ewangelizacja w Islandii

W dniach od 8 do 13 maja br. odbyła się kolejna zagraniczna misja ewangelizacyjna Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Ksiądz Krzysztof Kralka SAC – dyrektor PSNE, ks. Piotr Spyra oraz Marta Mendrek przybyli do Islandii na zaproszenie ks. Jakuba Budkiewicza odpowiedzialnego za Duszpasterstwo Polskie przy Parafii Chrystusa Króla w Rejkiawiku, Akranes i Borgarnes.

Centralnym wydarzeniem wyjazdu były trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne „Prawda, Wolność, Życie”, w którym uczestniczyło 74 Polaków i jeden Amerykanin. „Przychodząc na świat, odziedziczyliśmy wiarę po przodkach, zostaliśmy wpisani w wiarę naszych rodziców: przyjęliśmy chrzest, bo nasi rodzice byli ochrzczeni. Niewielu z nas samodzielnie dokonało wyboru: chcę być chrześcijaninem, jednakże w pewnym momencie człowiek staje wobec pytania: dlaczego ja wierzę?” – rozpoczął ksiądz Krzysztof, który w dalszej części rekolekcji ukazywał czym różni się wiara martwa od żywej wiary. „Zanim człowiek odrzuci Boga i odejdzie z Kościoła, potrzeba, aby poznał prawdę o Nim samym, prawdę o Bogu Miłości, który z miłości do człowieka oddał Swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Ta prawda, nie jako wiedza i teoria, ale jako osobiste doświadczenie człowieka, całkowicie przemienia życie i doprowadza do osobistej relacji z Bogiem żywym.”

Sobota była czasem wsłuchiwania się w Boże Słowo, dzielenia się przez ewangelizatorów świadectwem wiary i życia poddanemu Jezusowi, poszukiwaniem przez uczestników odpowiedzi na nurtujące pytania oraz doświadczeniem wyzwolenia w Chrystusie z tego co przytłacza i czyni człowieka nieszczęśliwym. Wyjątkowym momentem była wieczorna modlitwa o nowe serce i nowe życie w Duchu Świętym dla uczestników, a także ich rodzin, parafii oraz o duchowe przebudzenie dla całej Islandii.

Podczas pobytu przybył do nas bp Peter Bucher -ordynariusz Islandii. W skierowanym do uczestników i organizatorów rekolekcji słowie życzył doświadczania Bożej Miłości, gdyż ona jest najważniejsza. Dziękował za czas rekolekcji i wyraził nadzieję, że będą one owocne dla rodzin w Islandii, Polsce i na całym świecie.

W niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza miała miejsce Msza Święta, a po niej modlitwa o uzdrowienie dla Polonii w Islandii, a wieczorem ksiądz Krzysztof głosił homilię skierowaną do anglojęzycznych mieszkańców Reykiaviku. „Jezus jest Dobrym Pasterzem i troszczy się o swoje owce. Niezależnie od tego jak daleko odszedłeś i jak bardzo się pogubiłeś, zawsze możesz wrócić do Niego, do Jego miłosiernych ramion. Chrystus dzisiaj potrzebuje bardzo każdego z Was- świadków Ewangelii, by w waszej codzienności: domu, szkole, miejscu pracy, szukać tych, którzy poginęli i przyprowadzać ich do Źródła Życia” – podkreślił kapłan.

Ostatniego dnia ewangelizatorzy przybyli do klasztoru polskich sióstr Karmelitanek W Hafnafjördur, które przybyły tutaj z Elbląga w 1984 roku na prośbę ówczesnego biskupa katolickiego H. Frehena. Podczas wspólnej Eucharystii ksiądz Kralka podziękował siostrom za ich z pozoru niewidoczną, ale niezwykle ważną ewangelizację i wierną modlitwę. Podczas śniadania ewangelizatorzy dzielili się doświadczeniem posługi i głoszenia Słowa oraz przysłuchiwali się historii powstawania zakonu na oraz opowieściom z życia sióstr na emigracji.

Misjonarze wrócili do kraju, a Słowo biegnie dalej… Uczestnicy rekolekcji zostali zaproszeni, by dalej formować się w powstającej przy parafii wspólnocie ewangelizacyjno-formacyjnej. Chwała Panu za wielkie dzieła, które dokonał!

Marta Mendrek
Wicedyrektor PSNE