W Niedzielę Palmową 28 marca uczestnicy IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów spotkali się po raz kolejny na platformie zoom, aby kontynuować swoją formację w dziele Nowej Ewangelizacji. Spotkanie było wprowadzeniem w temat: Idźcie i czyńcie uczniów. Obszary i metody Nowej Ewangelizacji. Ze względu na trwającą pandemię i obostrzenia sanitarne spotkanie odbywało się w rzeczywistości wirtualnej.

Na początku członkowie OSE zostali przywitani przez o. Krzysztofa Czerwionkę, który obecnie pełni posługę koordynatora Szkoły. Po krótkiej modlitwie uwielbienia konferencję wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki oparł swoje nauczanie na dwóch fragmentach biblijnych:

  1. Wreszcie ukazał się Jedenastu, gdy byli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i zatwardziałość serca, bo nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,14-15).
  2. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! (Mt 28,19).

Arcybiskup Ryś przypomniał uczestnikom, że ewangelizacja zaczyna się od nas samych, a najlepszą receptą na zatwardziałe serce jest wyjście z Ewangelią (Mk 16,15). Przypomniał również, że wyjście do „wszystkich narodów” (Mt 28,19) oznacza postawę „Kościoła wychodzącego”, który dociera do każdego człowieka, nawet jeśli wiąże się to z niebezpieczeństwem. O Kościele, który jest w drodze nieustannie przypomina papież Franciszek.

Arcybiskup wskazał, że posługa charytatywna Kościoła stanowi jedną z metod ewangelizacji, ponieważ nie ma mocniejszego świadectwa od miłości miłosiernej, którą świadczą uczniowie Jezusa. Inną ważną metodą głoszenia Ewangelii jest dialog, który jest przeciwieństwem monologu. Ewangelizacja zakłada wysłuchanie człowieka i przyjęcie problemów, z którymi się mierzy.

Po konferencji uczestnicy OSE zalogowali się do mniejszych grup, gdzie mieli okazję wymienić się swoimi przemyśleniami na temat problemów poruszonych przez arcybiskupa.

_______________________

Zdjęcie: Nick Morrison