18 lipca rozpocznie się Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji ICE 2016 przygotowywane przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia, we współpracy z Grupą Tymoteusz, Fundacją Cogito Ergo Credo oraz środowiskami ewangelizacyjnymi z całej Polski i zagranicy.

Ks. Artur Godnarski, Sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz koordynator ICE zauważa, że Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji to pierwsze tego typu wydarzenie w historii Światowych Dni Młodzieży i dodaje, że pomysł jego powstania zrodził się tuż po ogłoszeniu przez pp. Franciszka miejsca kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

„Od 1991 roku noszę w sercu ogromne wrażenie jakie zrobiła na mnie podejmowana przez zagraniczne grupy służba ewangelizacyjna w Częstochowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Byłem wówczas świadkiem wielkiego poruszenia polskich środowisk i powstania wielu grup, w których zrodziło się pragnienie dzielenia się Ewangelią” – mówi koordynator ICE2016. „Pragnienie to wydało swój owoc w olbrzymim przedsięwzięciu jakim stało się Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, gromadzące naszych braci i siostry z 30 krajów, którzy tak samo jak my poruszeni Ewangelią, mają pragnienie dzielenia się Jezusem z tymi, którzy nie mieli jeszcze szczęścia Go poznać oraz o Nim usłyszeć.”

Wolontariusze z 30 krajów świata w dniach 18-31 lipca 2016 przeżyją swoje rekolekcje i warsztaty oraz wezmą udział w spotkaniach z ewangelizatorami z pierwszej linii frontu, by potem dzielić się Ewangelią z mieszkańcami i gośćmi Krakowa, którzy przyjadą na ŚDM.

O ostatnich przygotowaniach do rozpoczęcia tego wydarzenia, a także spotkaniach, konferencjach i ewangelizacji w ramach ICE2016 będziemy informować na naszej witrynie.