Słowo przychodzi do nas każdego dnia. Może być tak, że całe życie mamy przy sobie Słowo, ale gdy przychodzi do nas Pan Bóg, jesteśmy zaskoczeni. Nie pozwólmy, by Słowo do nas nie mówiło. Niech ono sprawia, że jesteśmy ludźmi adwentu – oczekiwania.

Historia Lota pokazuje, że w naszym życiu mogą być wartości, które trudno nam pozostawić, ale Słowo Boże ma moc zniszczyć wszystkie nasze bożki.