Zapraszamy do wysłuchania homilii abpa Grzegorza Rysia wygłoszonej podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej i do przeżycia duchowo obrzędu „Mandatum”.

_______________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl