Hiszpańska Akcja Katolicka o zadaniach na polu ewangelizacji

0
905
abp Fisichella

Pod hasłem „Powołani i posłani do ewangelizacji… «tak i ja was posyłam» (J 20, 21)” odbyło się od 1 do 4 sierpnia w Madrycie drugie zgromadzenie ogólne hiszpańskiej Akcji Katolickiej. Wzięło w nim udział prawie sześciuset członków tego stowarzyszenia z 44 diecezji Hiszpanii, w tym również dzieci i młodzież. W obradach uczestniczyło 9 biskupów hiszpańskich.

Z Watykanu przybył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Abp Rino Fisichella podkreślił konieczność proponowania dzisiejszemu światu radykalizmu wiary. „Trzeba kierować oczy i serce ku temu, co jest w życiu istotne, stawiając w centralnym miejscu osobę Jezusa Chrystusa” – zaznaczył szef watykańskiej dykasterii ds. nowej ewangelizacji. Zwrócił on uwagę, że w Akcji Katolickiej dzieci, młodzież i dorośli są razem, tak jak w rodzinach i w parafiach. Stowarzyszenie to winno wnosić w parafie ducha misyjnego, przyczyniając się zarówno do ich ożywienia od wewnątrz, jak i do tego, by wychodziły z Ewangelią na zewnątrz. Abp Fisichella wyraził nadzieję, że hiszpańska Akcja Katolicka pomoże laikatowi podjąć należące do nich w Kościele zadania, unikając jakiejkolwiek klerykalizacji.

Podczas obrad w Madrycie hiszpańska Akcja Katolicka ustaliła priorytety na najbliższe cztery lata swej działalności. Wśród nich wskazano zaangażowanie ewangelizacyjne w środowisku, w którym znajduje się parafia. Jak czytamy w komunikacie końcowym z spotkania, winna ona stawiać w centrum swych działań duszpasterskich tych, którzy są daleko, jak też ubogich i cierpiących.

RV / Madryt

 

____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl