poniedziałek, 26 września, 2022

Fundacja Porta Fidei powstała z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
Jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.

Prezes Fundacji

Zbigniew Słup

Zbigniew Słup (Wesoła)

Wiceprezes

Marek Filar (Gdynia)

Skarbnik

Iwona Grzeszuk (Lublin)

Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 602 447 002
Biuro: ul. Kresowa 258 A; 66-620 Gubin;
www.NowaEwangelizacja.org
e-mail: biuro @ NowaEwangelizacja.org
KRS: 0000503300
NIP: 9522129401


Darowizna na cele statutowe Fundacji

Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy:

Fundacja Porta Fidei
ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa;
mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania:

osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu,

przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

 

Zobacz Statut Fundacji PDF