Encyklika Franciszka „Laudato si” i działalność franciszkanina o. Stanisława Jaromiego, przewodniczącego Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, to inspiracje dla twórców tegorocznej edycji akcji ewangelizacyjnej „Siedem Aniołów”, której pomysłodawcą jest franciszkanin z prowincji poznańskiej, o. Kordian Szwarc. W ramach akcji w dniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży jej uczestnicy odwiedzą siedem kolejnych miejscowości w okolicach Krakowa.

W akcję ewangelizacyjną „Siedem Aniołów” włączyło się już około 200 osób z całego kraju, nie tylko młodych, ale również dorosłych, w tym całe rodziny oraz bezdomni, podopieczni jednego z podmiotów zaangażowanych w akcję. Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI o. Kordian Szwarc, nazwa akcji „Siedem Aniołów” pochodzi od listów do aniołów siedmiu Kościołów w starożytnych miastach, zapisanych przez św. Jana w Apokalipsie.

Dotychczasowe dwie edycje tej letniej akcji odbyły się w okolicach Pakości na Kujawach, gdzie posługują franciszkanie. − Tym razem w lipcu również chcemy iść od wsi do wsi, korzystając z gościny mieszkających tam ludzi, a jednocześnie zapraszając ich do wspólnego przeżycia jednego dnia: do spotkania, zabawy, a przede wszystkim modlitwy. Późnym popołudniem w danej miejscowości sprawowana jest Eucharystia w plenerze. Wieczór to z kolei czas konferencji, modlitwy uwielbienia i adoracji Najświętszego Sakramentu w polowej kaplicy, której funkcję pełni duży namiot – opowiada o. Szwarc.

− Zdecydowaliśmy, że tym razem z naszym obozem podążać będziemy do Krakowa, na co błogosławieństwo dał nam bp Grzegorz Ryś. Po dotarciu do celu chcemy włączyć się w przeżywanie Światowych Dni Młodzieży – dodaje franciszkanin.

Uczestnicy akcji podzieleni są już na grupy robocze, m.in. ekologiczną, plastyczną, konstrukcyjną i muzyczną, które spotykają się w różnych miastach Polski, m.in. Bydgoszczy, Nowym Mieście Lubawskim i Wrocławiu. Wspólnie przygotowują one m.in. spektakl „Laudato si”, który ma być podziękowaniem papieżowi za Encyklikę. Zagra w nim 70 aktorów, a reżyseruje go Mery Sadowska, współtwórczyni pokazu na wrocławskie otwarcie Europejskiej Stolicy Kultury. Muzykę z kolei komponuje Rafał Boniśniak, lider zespołu New Day. Poszczególne etiudy składające się na spektakl wystawione zostaną w kolejnych odwiedzanych miejscowościach, a całość w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Prapremiera zaplanowana jest pod koniec maja w Toruniu.

W ramach przygotowań, aby poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną, ekipa „Siedmiu Aniołów”. 16 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu organizuje otwartą sesję ekologiczną, którą poprowadzi o. Stanisław Jaromi, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, tegoroczny laureat nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego ustanowionej przez Fundację „Solidarna Wieś”. − Już teraz jedna z grup pracuje nad dokumentem roboczym na temat tego, jak przełożyć Encyklikę „Laudato si” na codzienne życie młodych ludzi – mówi o. Kordian Szwarc.

W akcję „Siedem Aniołów” od jej początku zaangażowany jest także dominikanin o. Tomasz Biłka, duszpasterz Grupy Artystycznej Vera Icon oraz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki”, która zapewnia uczestnikom opiekę duszpasterską i rekolekcje podczas drogi.

Wśród kilkunastu podmiotów, które włączyły się w akcję są m.in. wolontariusze z Zielonego Parasola działającego przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Effatha” z Piły oraz Franciszkański Ruch Apostolski i Teatr „Santo Fuego” z Pakości.
___________________
Źródło: ekai.pl | bt