Na potrzebę pokory słuchania, głębokiego rozeznania sytuacji współczesnej młodzieży, porzucenia uprzedzeń i stereotypów, zwalczania „plagi klerykalizmu”, a z drugiej strony „wirusa samowystarczalności” i wreszcie przebudzenia serc oraz „dialogu z przyszłością wskazał papież podczas pierwszej kongregacji generalnej synodu o młodzieży.

Ojciec Święty przybył pieszo z Domu Świętej Marty do auli synodalnej i przed wejściem do atrium auli Pawła VI powitał osobiście każdego z uczestników. Obrady rozpoczął hymn do Ducha Świętego, a następnie odśpiewano brewiarzową modlitwę popołudniową. Głos zabrał przewodniczący delegowany – patriarcha Babilonu i zwierzchnik Kościoła katolicko-chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Raphaël Sako witając wszystkich i prosząc papieża o zabranie głosu.

Ojciec Święty powitał uczestników XV Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, dziękując wszystkim, którzy je przygotowali i moderują, w tym młodzieży. Zwracając się szczególnie do młodego pokolenia Franciszek powiedział: „Warto mieć Kościół za matkę, za nauczyciela, za dom, za rodzinę, zdolną, pomimo ludzkich słabości i trudności, by jaśnieć i przekazywać ponadczasowe orędzie Chrystusa”. Wskazał, że obowiązkiem ojców synodalnych „jest to, by ich nie zawieść, a wręcz wykazać im, że mają rację stawiając na Kościół: naprawdę warto, to naprawdę nie jest strata czasu!” – powiedział Franciszek. Papież zachęcił uczestników Synodu, by wypowiadali się odważnie i szczerze. „Tylko dialog może spowodować nasz rozwój. Szczera i przejrzysta krytyka jest konstruktywna i pomaga, natomiast nie czynią tego bezużyteczne plotki, gadanina, domysły lub uprzedzenia” – zaznaczył Ojciec Święty. Franciszek zachęcał do pokory słuchania. Podkreślił, iż Synod musi być realizowaniem dialogu, przede wszystkim wśród tych, którzy w nim uczestniczą. Zachęcił, aby w swoich wypowiedziach nie kierować się przygotowanymi wcześniej tekstami, ale otworzyć się na to, co przyniesie proces synodalny. Przypomniał, że Synod jest kościelnym realizowaniem rozeznania, opierającym się na przekonaniu, że Bóg działa w historii świata, w wydarzeniach życia, w ludziach, których spotykamy i którzy do nas mówią. Nakazał, aby podczas dyskusji na posiedzeniu plenarnym oraz w grupach, po każdych 5 wystąpieniach zachowywać chwilę milczenia – około trzech minut – aby umożliwić każdemu zwrócenie uwagi na rezonans, jaki usłyszane kwestie wzbudzają w jego sercu.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri przypomniał sposób przygotowania obecnego Synodu, w tym zaproszenie młodzieży do wyrażenie swych opinii oraz metodykę przygotowania Instrumentum laboris – dokumentu roboczego, stanowiącego podstawę prac obecnego Synodu. Omówił także treść tego dokumentu, który będzie od tej pory również podstawą opracowania dokumentu końcowego obecnego Synodu. Kard. Baldisseri wyjaśnił następnie procedurę prac Synodu. Relator generalny będzie przedstawiał pierwszą część Instrumentum laboris, po czym nastąpi świadectwo osoby młodej. Każdy z ojców będzie miał prawo do wystąpienia jeden raz przez 4 minuty podczas kongregacji generalnej. Natomiast w małych kręgach będzie możliwość wystąpień dłuższych. Przewidziano także możliwość swobodnych wypowiedzi. Będą one opracowane i mogą być włączone do dokumentu końcowego Synodu. 24 października projekt tego dokumentu zostanie przedstawiony w auli, będąc przedmiotem dyskusji i głosowania ojców synodalnych. 27 października dokument w wersji ostatecznej zostanie przedstawiony w auli, a po południu tego dnia poddany pod głosowanie i przekazany Ojcu Świętemu. 26 października po południu zostaną wybrani nowi członkowie Rady Synodu. Sekretarz Generalny Synodu Biskupów podał także informacje dotyczące sposobu kontaktu z mediami, zaznaczając, że biskupi mogą swobodnie kontaktować się z mediami, ale nie mogą prowadzić blogów czy wpisów mediach społecznościowych. Głos zabrał także relator generalny, brazylijski kardynał Sergio da Rocha, wyjaśniając metodologię prac Synodu.

przemówienie papieża Franciszka

st (KAI) / Watykan