„Pośród nas zawsze będą męczennicy: to znak, że idziemy drogą Jezusa”. Słowa te Papież skierował do wiernych obecnych w Auli Pawła VI na audiencji ogólnej. w czasie której kontynuował cykl poświęcony rozważaniu księgi Dziejów Apostolskich. W końcowych rozdziałach opowiada ona o tym, jak św. Paweł towarzyszy krzyżowi swojego Mistrza. Męka Apostoła stała się żywą Ewangelią.

Franciszek zaważył, że przybywając do Jerozolimy Paweł spotkał się z wielką niechęcią i oporem. Pamiętano o czasach, kiedy był prześladowcą. Nie wzbudził również zaufania swoich byłych współwyznawców. Oskarżono go o nauczanie wbrew prawu i świątyni. Został aresztowany i rozpoczął swoje pielgrzymowanie jako więzień.

„Dzisiaj w świecie, w Europie, tylu chrześcijan jest prześladowanych i oddaje życie za swoją wiarę lub są prześladowani w białych rękawiczkach, tzn. usunięci na bok, zmarginalizowani… Męczeństwo jest atmosferą życia chrześcijanina, wspólnoty chrześcijańskiej – zaznaczył Papież. – Zawsze pomiędzy nami będą męczennicy: to jest znakiem, że idziemy drogą Jezusa. I jest to wyraz błogosławieństwa Pana, że pośród ludu Bożego są tacy, którzy dają świadectwo męczeństwa.“

Franciszek zwrócił uwagę, że Apostoł opowiada o swoim nawróceniu. Przekraczało ono poziom czysto moralny. Było to bezpośrednie spotkanie z Jezusem, objawienie osoby Zbawiciela. Żarliwe świadectwo Pawła poruszyło nawet serce króla Agryppy, który stał się prawie chrześcijaninem. Odwołując się do Cezara Apostoł znalazł się w Rzymie, gdzie został uwięziony. Kajdany stały się znakiem jego wierności Ewangelii i świadectwa o Zmartwychwstałym.

„Kajdany są z pewnością upokarzającą próbą dla Apostoła, który wydaje się w oczach świata «złoczyńcą» (2 Tm 2, 9). Ale jego miłość do Chrystusa jest tak silna – podkreślił Franciszek, – że nawet te kajdany są odczytywane oczyma wiary; wiary, która dla Pawła nie jest «teorią, opinią o Bogu i świecie. Wiara to zetknięcie z miłością Bożą w jego sercu. […] jest miłością do Jezusa Chrystusa» (Benedykt XVI, Homilia z okazji inauguracji Roku św. Pawła, 28 czerwca 2008 r.)”.“

___________________

Źródło: vaticannews.va