III FORUM EWANGELIZACYJNE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Temat: DYNAMIZM DUCHA ŚWIĘTEGO W NOWEJ EWANGELIZACJI

Zaproszenie skierowane jest do wspólnot diecezji świdnickiej

 

PROWADZĄCY: Wspólnota św. Tymoteusza – Gubin

Miejsce: Kłodzkie Centrum Kultury Kłodzko, Kościół Sióstr Klarysek, Kościół Jezuitów

Dzień: 12.05.2018r. (sobota)

Czas:   08.00-21.30

PROGRAM:

8.00 – 8.45 Rejestracja (hol KCK) – Mogą być przyjęte osoby wcześniej zgłoszone przez Internet. Wydawane będą identyfikatory oraz bilety obiadowe.

9.00 Rozpoczęcie – Modlitwa wspólnotowa (Modlitwa uwielbienia, zawierzenie forum)

9.30 Przedstawienie Gości oraz wszystkich uczestników

9.45 Wprowadzenie, i projekcja materiału filmowego pt. „VIVA CRISTO REI” (czas 50 min) – dokument ukazujący działanie Ducha Świętego w praktyce zdrowych, kościelnych wspólnot podstawowych które są drogą przeżywania wiary współczesnego Kościoła.

10.45 PRZERWA

11.00 KONFERENCJA – „WIZJA EKLEZJOLOGICZNA KOŚCIOŁA w dobie Dokumentu z Aparecidy i Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium”.

12.00 Praca w grupach – analiza etapów prowadzenia przez Ducha Świętego. (Co odkryliśmy i do czego prowadzi nas Duch Święty w naszych wspólnotach?)

13.00 Obiad – Przerwa

II Część popołudniowa.

14.30 Podsumowanie pracy w grupach i prezentacja prac

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 KONFERENCJA – NOWA MENTALNOŚĆ i narzędzia Nowej Ewangelizacji w służbie pomnażania wspólnoty Kościoła.

15.45 Zajęcia warsztatowe: Twoja historia spotkania z Jezusem ma moc budzenia wiary!

17.15 Przerwa na kawę

17.45 Nabożeństwo Pokutne (okazja do Spowiedzi św.)

18.45 EUCHARYSTIA

19.45 WIECZÓR UWIELBIENIA koncert – (świadectwa)

21.00 Zakończenie spotkania; Cel: Zapalić wspólnoty do ewangelizacji, zaprosić do udziału w szkole NE, zaproszenie na Przystanek Jezus. Miejsce kursów Polanica Zdrój (Wspólnota św. Tymoteusza)