9 września 2020 r. w Porszewicach, pod przewodnictwem metropolity łódzkiego abp Grzegorza Rysia, odbyło się XXXI posiedzenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Głównym tematem spotkania była praca nad szczegółami przyszłych inicjatyw ewangelizacyjnych o charakterze ogólnopolskim.

Misja Kościoła nie jest niemożliwa nawet przy ograniczeniach wprowadzanych przez służby z powodu epidemii. Wymaga to jedynie zmiany myślenia i wyjścia ze schematów, do których się przyzwyczailiśmy. Dlatego każde z planowanych wydarzeń przygotowywane jest w wersji spotkania w realu z zachowaniem zasad zalecanych przez służby jak i wersji online.

Jedną z działalności Zespołu KEP ds. NE jest działająca od 2013 roku Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE). Aktualnie odbywa się jej IV edycja (2019-2021), w której uczestniczy 98 osób w tym księży, kleryków, sióstr zakonnych i w przeważającej większości liderów świeckich z Polski, USA, Irlandii, Anglii, Ukrainy i Danii. Celem OSE jest nabywanie mentalności misyjnej w Kościele, podniesienie kwalifikacji i doświadczenia w ewangelizacji bezpośredniej, zdobywanie umiejętności budowania środowisk ewangelizacyjnych w swoich diecezjach oraz współpracy pomiędzy nimi. Zajęcia mają charakter stacjonarny i odbywają się przez pięć dni co pół roku. Kolejny nabór do OSE odbędzie się na wiosnę 2022 roku (2022-2024).
Ważnym wydarzeniem na jesień 2020 roku będzie CCC2. Jest ono kontynuacją ekumenicznej konferencji, która odbyła się w Krakowie w roku 2013 pod nazwą: Cały Kościół – Całemu Światu – Całą Ewangelię. Tym razem wydarzenie to będzie miało miejsce w Łodzi w dniach 6-8 listopada 2020 r. Składać się będzie z dwóch części. Pierwsza, planowana dla grona liderów (piątek, 6 listopada), na które zaproszeni są odpowiedzialni za wspólnoty, inicjatywy i środowiska ewangelizacyjne. Wówczas zostanie podjęta próba powołania Krajowej Służby Komunii CHARIS. Oprócz wysłuchania wykładów, świadectw i refleksji specjalnych gości zostanie podjęta dyskusja w małych grupach i modlitwa o Boże prowadzenie w realizacji CHARIS w Polsce. Na drugie spotkanie (7-8 listopada) zaproszeni są liderzy środowisk, które wyrastają z rzeczywistości „strumienia łaski”, aby wspólnie przepracować podstawowe wartości CHARIS: Chrzest w Duchu Świętym i życie w Nim, Jedność, Ewangelizację i Służbę Ubogim. Mówcami na CCC2 będą, między innymi: kard. L. A. Tagle, prefekt Dykasterii Ewangelizacji Narodów, abp Grzegorz Ryś, Charles Whitehead, Jose Prado Flores, Michalle Moran, Ks. K. Marcjanowicz, Małgorzata Chmielewska, Marcin Zieliński i wielu innych. Swoje specjalne przesłanie skieruje do nas o. Raniero Cantalamessa, kapelan światowej służby CHARIS, Kard. Kevin Farrell, Prefekt dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz dr Mary Healy, teolog odnowy charyzmatycznej.
W dniach 17-20 czerwca 2021 roku w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem: Rewitalizacja miasta jako próba głębszego odczytania i zastosowania wskazań pp. Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium p. 72 i nn. o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich. W ramach Kongresu w dniu 17 czerwca odbędzie się spotkanie dedykowane księżom: „Przyszłość parafii – przyszłość kapłaństwa”. W programie spotkania zostanie także dokonana refleksja nad najnowszym dokumentem watykańskim „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Na program Kongresu składać się będą rekolekcje dla ewangelizatorów, konferencje i panele tematyczne, prace w grupach a także ewangelizacja bezpośrednia na terenie miasta znajdująca swój punkt szczególny w sobotnio-niedzielnym wydarzeniu stadionowym podczas którego uczestnicy i goście będą mogli przeżyć spotkanie z wyjątkową oprawą muzyczną aranżacji Marcina Pospieszalskiego „Dekalog”. Centralnym wydarzeniem będzie niedzielna Eucharystia na stadionie, do udziału w której zaproszeni są mieszkańcy miasta. Kongres będzie wpisany w Rok Jubileuszowy Archidiecezji Łódzkiej, rozpoczynający się 10 XII 2020 r a obchodzony w 100 lecie jej powstania.