W dniach 15-29 lipca w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz dziesiąty odbędzie się Ewangelizacja Nadmorska. Najpierw ewangelizatorzy wezmą udział w rekolekcjach, które wygłosi bp Edward Dajczak, a później ruszą w drogę wzdłuż wybrzeża, by dzielić się Ewangelią.

Młodzi ludzie, małżeństwa, rodziny, wraz z kapłanami, klerykami, siostrami i braćmi zakonnymi wyjdą po raz dziesiąty na plaże nadmorskich miejscowości diecezji, aby głosić przez dziesięć dni Boże Miłosierdzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyjątkowość tej akcji polega na tym, że uczestnicy nie mają przy sobie żadnych zabezpieczeń – typu pieniędzy, umówionych noclegów, jedzenia. Idą, głoszą Boga Żywego i pozwalają, aby Bóg sam zatroszczył się o potrzebne rzeczy.

„Widzimy jak co roku Bóg w swojej hojności i wdzięczności za odważne głoszenie Ewangelii, opiekuje się uczestnikami, którzy w zaufaniu pragną być narzędziami w Jego ręku” – mówią organizatorzy.

Ewangelizacja rozpoczyna się kilkudniowymi rekolekcjami w Domu Bożego Miłosierdzia w Koszalinie, które w tym roku poprowadzi ks. biskup Edward Dajczak, następnie dzieląc się na grupy, ewangelizatorzy udadzą się do poszczególnych miejscowości.

Opiekunem duchowym całej ewangelizacji jest ks. Radosław Siwiński – koordynator dzieła Nowej Ewangelizacji w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.