Ewa Kusz: instytuty świeckie o nowej ewangelizacji

0
1544

W Rzymie obraduje rada wykonawcza Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Na jej czele stoi Polka Ewa Kusz. W centrum obrad znalazły się przygotowania do zgromadzenia ogólnego instytutów, które odbędzie się w lipcu w Asyżu.

Zajęto się również ewangelizacją. Konferencja została bowiem poproszona o ustosunkowanie się do lineamentów (dokumentu przygotowawczego) na najbliższe zgromadzenie Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji. Instytuty świeckie mają w tym względzie swe specyficzne doświadczenie, którym chętnie podzielą się z innymi – mówi Ewa Kusz.

„Bardzo się odnajdujemy w tematyce nowej ewangelizacji – powiedziała Radiu Watykańskiemu przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. – Działamy na tym polu nie przez podejmowanie akcji, ale po prostu będąc w różych środowiskach pracy, środowiskach społecznych czy politycznych, bez szyldu przynależności. Na tyle, na ile to możliwe, każdy próbuje być zjednoczony z Chrystusem i na tyle wnosi tam wartości ewangeliczne. Do istoty przynależności do instytutu świeckiego należy to, że każdy podejmuje apostolstwo w swoim własnym imieniu: gdzie można rozmawiać, tam się o tym rozmawia, ale w tym nie ma akcji, natomiast chodzi o zwykłą obecność i wnoszenie Ewangelii w te miejsca. To jest sposób podejmowania wszystkich możliwych tematów, które są dzisiaj w świecie. Ja np. jestem psychologiem i seksuologiem. Wiadomo, że przynajmniej u nas w Polsce seksuologia raczej rzadko kojarzy się z antropologią chrześcijańską, więc chodzi tu o umiejętność bycia w tych środowiskach z naszymi wartościami”.

RV / Rzym

________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl