„EVANGELII GAUDIUM” – adhortacja apostolska.

0
4055

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem posynodalnej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) – pierwszego dokumentu doktrynalnego papieża Franciszka.

Dokument znajduje się na naszej stronie:  https://nowaewangelizacja.org/strefa-ewangelizacji/dokumenty-o-nowej-ewangelizacji/evangelii-gaudium/