Publikujemy fragment Dyrektorium Alpha w kontekście katolickim, które opracował Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Alpha Polska.

Treść dyrektorium została zaprezentowana przez abp Grzegorza Rysia – metropolitę łódzkiego i przewodniczącego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji podczas 384. Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 października 2019 r. Dokument został przyjęty przez Zgromadzenie.

 

POBIERZ FRAGMENT PDF 

ZAMÓW DYREKTORIUM

 

Przedmowa abp Grzegorza Rysia

“Cieszę się ogromnie, że mogę zaprosić Wszystkich, którzy odnajdują w sobie Boże wezwanie do nowej ewangelizacji, do lektury Dyrektorium Alpha w kontekście katolickim. Alpha stała się dzisiaj jednym z najpopularniejszych narzędzi ewangelizacyjnych – zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Kościele w naszej Ojczyźnie. Alpha jest organizowana w Polsce właściwie wszędzie: w miastach i w środowiskach wiejskich; w parafiach i w więzieniach; dla studentów i młodzieży itd. Za narastającą popularnością Alpha kryją się przede wszystkim głębokie osobiste doświadczenia i coraz liczniejsze świadectwa nawrócenia – przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przyjęcia darów Ducha Świętego, i następującej zmiany życia.

Mimo ewidentnych owoców, oraz wyraźnego rozeznania co do Alpha ze strony wielu pasterzy Kościoła, nie brakuje jednak ciągle w naszym środowisku łatwo podnoszonych i powielanych zastrzeżeń oraz wątpliwości co do Alpha. Najczęstszym dla nich punktem wyjścia jest niekatolickie pochodzenie tego narzędzia ewangelizacji (Alpha zrodziła się w Kościele anglikańskim). A w ślad za tym obawa, czy prezentowane w trakcie Kursu nauczania są nie tylko poprawne (każde z osobna), ale także kompletne (czy nie brakuje w tym przekazie jakiejś istotnej z katolickiego punktu widzenia prawdy).

Nie zamierzam w tym miejscu prowadzić szczegółowych analiz (od tego jest Dyrektorium). Powiem jedynie, że właśnie to, co w owych debatach podnoszone jest jako słabość, osobiście uważam za siłę Alpha! To siłą, a nie słabością Alpha jest jej EKUMENIZM – otwarty i rzetelny, świadomy wyznaniowych różnic (stąd uwzględniający konieczne modyfikacje), ale jeszcze bardziej podstawowej jedności chrześcijan w jednym Duchu ochrzczonych w jedno Ciało. To ekumenizm rozumiany w duchu nauczania ostatnich papieży (w szczególności św. Jana Pawła II i papieża Franciszka), zainteresowany nie tylko wzajemną wiedzą o sobie, ale wymianą duchowych darów między Kościołami. Alpha służy przede wszystkim ogłoszeniu (i wydarzeniu!) KERYGMATU – ten zaś jest jeden i wspólny uczniom Chrystusa. Oczywiście, przyjęcie go otwiera przed wierzącym pytanie o przynależność eklezjalną, wzywa go do wejścia do konkretnej wspólnoty wiary, i już w jej ramach – do przyjęcia dalszego nauczania (DIDACHE). 

W tym świetle, tym bardziej widać potrzebę ogłoszenia prezentowanego Dyrektorium. Potrzeba wyraźnie określić: co jest Alphą, a co nią nie jest? Kto odpowiada za Alpha – tak w ogólności, jak i w przypadku każdej konkretnej edycji? Jakie konieczne elementy tworzą Alpha? I dlaczego właśnie te? Co winno poprzedzićAlpha? A jakie są możliwe formy jej kontynuacji? Kto może przygotowywać i szkolić ekipy dla Alpha? Itd. Wszystkie te, i tym podobne zagadnienia zostały w Dyrektorium podjęte i zaprezentowane. Kompetentnie. Konkretnie. Rzeczowo. Z uzasadnieniem wyprowadzonym z Pisma świętego, i posoborowego Magisterium Ecclesiae. Jestem głęboko przekonany, że lektura owego Dyrektorium oraz jego aplikacja w działaniu otworzy nowe przestrzenie dynamice Ducha Świętego Dokonawcy!”

abp Grzegorz RYŚ – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji