Festiwal Młodych, Centrum Powołaniowe, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016 czy katechezy z biskupami – to oprócz Wydarzeń Centralnych propozycje dla pielgrzymów z całego świata, którzy w dniach 25-31 lipca przyjadą do Krakowa na spotkanie z papieżem.

Festiwal Młodych

Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży to przestrzeń umożliwiająca młodym ludziom z całego świata spotkanie Boga we wspólnocie, pasjach oraz za pomocą piękna wyrażonego przez liczne środki artystycznej ekspresji. Pielgrzymi, którzy przybędą do Krakowa, będą mogli wziąć udział w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach artystycznych i sportowych.

Trwają zgłoszenia artystów z całego świata. W oficjalnym systemie rejestracyjnym należy, oprócz opisu swojej inicjatywy, przedstawić list polecający od biskupa miejsca pochodzenia lub innej osoby rekomendującej. Od kilku miesięcy odpowiedzialni za organizację festiwalu są w kontakcie z kandydatami. Zweryfikowano kilkuset artystów z całego świata.

Z Komitetem Organizacyjnym ŚDM kontaktują się także międzynarodowe wspólnoty, które w ramach Festiwalu Młodych chcą zajmować się animacją modlitewną w kościołach – prowadząc wielbienia czy adoracje.

Gminy objęte strefą zakwaterowania pielgrzymów także wyrażają chęć przygotowania wydarzeń kulturalnych Festiwalu Młodych.

Centrum Powołaniowe

W ramach Festiwalu Młodych zostanie utworzone Centrum Powołaniowe. Będzie to miejsce, gdzie organizacje katolickie zaprezentują charyzmat i przedstawią swoją działalność. Ponadto zostaną zorganizowane cztery Akademie: Boga, która skoncentruje się na odnalezieniu powołania do życia zakonnego/kapłańskiego; Akademia Rodziny – do życia w rodzinie; Akademia Pracy skupi się na poszukiwaniu powołania w wykonywanej pracy i wybranej ścieżki zawodowej; z kolei Akademia Miłosierdzia skieruje uwagę na poszukiwanie powołania w pomocy drugiemu człowiekowi.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016

Ważnym elementem Festiwalu będzie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacyjne MCE/ICE 2016, organizowane we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Celem głównym MCE/ICE2016 jest wsparcie działań ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach ŚDM Kraków 2016 poprzez koordynację międzynarodowych ekip ewangelizacyjnych (ustalenie zasad współpracy w ramach MCE/ICE; zaproszenie i przyjmowanie zgłoszeń ekip ewangelizacyjnych z kraju i zagranicy; stworzenie zaplecza logistycznego i skoordynowanego programu ewangelizacyjnego).

Działalność MCE/ICE prowadzona będzie we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 w terminie 19-31 lipca 2016 r. Pierwszy tydzień będzie skierowany głównie do mieszkańców Krakowa. W czasie trwania ŚDM w Krakowie wydarzenie zsynchronizowane będą z wydarzeniami centralnymi i katechezami. Ewangelizatorzy będą m.in. obecni na scenach Festiwalu, gdzie będą prowadzić modlitwę w kilku językach.

Katechezy

Podczas Światowych Dni młodzieży, od środy do piątku, kilkuset biskupów będzie głosić katechezy na temat miłosierdzia. Za wybór biskupów odpowiada Papieska Rada ds. Świeckich. Katechezy będą głoszone w około 30 językach. Ok. 30% lokalizacji przeznaczonych będzie dla pielgrzymów języka polskiego, w dalszej kolejności języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 250 tys. pielgrzymów. Na te spotkania potrzeba około 300 lokalizacji. Są to głównie obiekty kościelne znajdujące się w pobliżu miejsc zamieszkania pielgrzymów w archidiecezji krakowskiej, części archidiecezji katowickiej, w diecezjach tarnowskiej oraz kieleckiej. Niektóre gminy lub grupy same organizują scenę, na której również prowadzone będą katechezy.

W ramach Katechezy w drodze młodzież odbędzie Pielgrzymkę Jubileuszu Młodych w ramach obchodów Roku Miłosierdzia. Pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie można przejść przez Bramy Miłosierdzia oraz dostąpić związanych z tym łask odpustu. Zarejestrowani pielgrzymi będą mieć wyznaczone godziny swoich nabożeństw i przejścia przez Bramę dopasowane do czasu przyjazdu do Krakowa, z uwzględnieniem przejazdu ze stref zakwaterowania. Celebracje prowadzone będą w ośmiu językach od wtorku 26 lipca do piątku 29 lipca.

BP ŚDM, am / Kraków

__________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl

Foto: Sorkowska Fotografia