W dniach 28-30 grudnia 2015 r. w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie odbył się kurs „Emaus”, który poprowadziła ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji z Drohiczyna. W kursie wzięło udział 46 z Krakowa, Białegostoku, Bagna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Torunia i Gubina. Organizatorzy ze Wspólnoty św. Tymoteusza podsumowują to wydarzenie w ten sposób.

Kurs pozwolił nam odkryć wartość Pisma Świętego jako Słowa, które wypowiada do nas Bóg. Ze zdziwieniem odkrywaliśmy, jak wielką moc ma to Słowo, zdolne przyprowadzić człowieka do Boga i uczynić go szczęśliwym. Byliśmy świadkami tego, że głoszone Słowo, rozmaite dynamiki i nasze otwarcie na Boże działanie powodowały duże zmiany w naszym myśleniu oraz w naszych sercach. Niejednokrotnie uczestnicy kursu dzielili się tym, że ten czas pozwolił im zostawić różnego rodzaju frustracje, które ze sobą przywieźli i doświadczyli przemieniającej mocy Słowa.

Najpiękniejszym momentem kursu było odkrycie przez uczestników, że tym Słowem, wypowiadanym przez Boga już od samego początku świata i przewijającym się przez całą historię zbawienia, jest sam Chrystus, który daje się poznać uczniom przy łamaniu chleba.