Zachęcamy wspólnoty, które identyfikują się z Nową Ewangelizacją, do podjęcia współpracy w ramach projektu „Dobre Nowiny”.
„Dobre Nowiny” to największa w Polsce bezpłatna gazeta ewangelizacyjna wydawana od 14 lat – zazwyczaj z okazji ważnych wydarzeń religijnych. Od stycznia 2017 roku ukazuje się regularnie co miesiąc. Na pierwszym etapie jej minimalny nakład to 200 000 egzemplarzy. Pragniemy, by nakład stopniowo zwiększał się do miliona i więcej egzemplarzy.

Wydawcą gazety jest Stowarzyszenie Rafael z Krakowa, istniejące od 2002 roku. Celem Stowarzyszenia jest aranżowanie i wsparcie dzieł ewangelizacyjnych i służących krzewieniu postaw chrześcijańskich. Prócz misji tworzenia projektu „Dobre Nowiny” zajmuje się także produkcją i wsparciem religijnych dzieł filmowych. Jest m.in. producentem fabularnego filmu „Bóg w Krakowie” oraz „Karolina”.

 

Zapraszamy na stronę DOBRYCH NOWIN.