Diecezje w świece cyfrowym… Włocławek już jest!

2
1652

Zapewne wszyscy pamiętają wiele gier i zabaw z czasów swojego dzieciństwa. Jedną z nich była: „palec pod budkę, bo za minutkę… „ Chodziło w niej ot o, żeby zgarnąć jak najwięcej znajomych pod swoją budkę. We współczesnych czasach funkcję takiej budki przejmują wszelkiego rodzaju portale społecznościowe, a wśród nich najbardziej popularnym jest Facebook.com. Pod budką facebooka, która – jak sama nazwa wskazuje – jest księgą twarzy, dziś chce być prawie każdy, dlatego również duszpasterstwo diecezji włocławskiej postanowiło w maju br. utworzyć oficjalny profil swojej diecezji właśnie na tym portalu społecznościowym. Trzeba zaznaczyć, że swoje profile mają już m.in. archidiecezja wrocławska i poznańska oraz diecezje radomska, warszawsko-praska czy sandomierska. Profil diecezji włocławskiej powstał w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez internautów. Jest jedną z form nowej ewangelizacji. W chwili obecnej – przyglądając się statystykom – jest wśród Polskich diecezji najprężniej rozwijającym się profilem.

Inicjatorami tego wirtualnego zamieszania byli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego. Diakon Łukasz Przelazły, który od samego początku jest administratorem profilu stwierdził, że klerycy zostali niejako zainspirowani słowami papieża Benedykta XVI, który pisał w orędziu na 44. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu: „Od kapłanów wymaga się zdolności do obecności w świecie cyfrowym (…), aby głosili Ewangelię, wykorzystując, obok tradycyjnych narzędzi, możliwości nowej generacji środków audiowizualnych”.

Czy to oznacza, że Kościół powinien na stałe zadomowić się w Internecie? Jak stwierdzają twórcy i administratorzy profilu wyzwania w dzisiejszym świecie są ogromne. Można zaobserwować ciągle rozwijającą się technikę i coraz szerszy dostęp społeczeństwa do Internetu. Dlatego działalność Kościoła nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do tradycyjnej ambony czy spotkań z ministrantami. Kościół nie powinien zostać zepchnięty do zakrystii, ale musi działać wśród ludzi i dla ludzi.

Profil diecezji na facebook.com ma na celu przede wszystkim głoszenie Jezusa Chrystusa tym, którzy do świątyni mają „daleko” lub zapomnieli, jak ona w ogóle wygląda. Ale to nie wszystko. Na profilu pojawiają się różnego rodzaju informacji z Kościoła, diecezji i świata. Można znaleźć informacje o zbliżających się wydarzeniach czy organizowanych rekolekcjach. Jest to przede wszystkim jedna z form nowej ewangelizacji.

Duszpasterze podkreślają ponadto, że za pośrednictwem Facebook.com można przekazać tylko pewne treści i informacje. Można zachęcić konkretną osobę czy wspólnotę do jeszcze większego zaangażowania w życie Kościoła. Nie należy jednak zapominać, że w Internecie nie przeżyje się prawdziwego spotkania z Bogiem. Dopóki ktoś nie przyjdzie do świątyni, nie wyspowiada się, nie będzie uczestniczył we Mszy św. i nie przyjmie Komunii św., nie spotka żywego Chrystusa. Jeżeli ktoś się ogranicza tylko i wyłącznie do wirtualnego świata, to tak naprawdę nie spotkał jeszcze w swoim życiu Chrystusa. Widzi tylko, że go woła, ale nie odpowiedział mu na jego wezwanie – stwierdza administrujący profilem diakon Łukasz.

www.facebook.com/DiecezjaWloclawska

www.diecezja.wloclawek.pl

________________________

dk. Łukasz Przelazły

2 KOMENTARZE

  1. Ks. Łukasz??? Jaki ksiądz Łukasz, skoro wcześniej pisze, że jest diakonem? Poza tym ostatni akapit jest napisany podwójnie

Comments are closed.