Cele Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Podstawowym celem OSE jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie ewangelizatorów do praktycznego podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Proponowana formacja zawiera:

  1. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. przyparafialnych) grup wzrostu.
  2. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  3. Wprowadzanie w doświadczenie ewangelizacji bezpośredniej – osobistej, tak, by przygotowywać praktyków Nowej Ewangelizacji. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii.
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym.
  6. Odkrycie imperatywu kerygmatycznego przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.
  7. Kształtowanie nowej mentalności ewangelizatora poprzez nawrócenie pastoralne.
  8. Wspólna formacja ewangelizatorów dla Kościoła.
  9. Pomoc odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w odnalezieniu sposobu działania ewangelizacyjnego w swoich środowiskach.

Adresaci

Do udziału w szkole zaproszeni są ci, którzy nie boją się nowych wyzwań. Adresatami są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach kościelnych, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy by rozumieć to dzieło potrzebują doświadczyć mocy Nowej Ewangelizacji przez przejście i zrozumienie podstawowych procesów ewangelizacyjnych. Szczególnymi adresatami są kapłani, osoby konsekrowane oraz świeckie, które chcą pogłębić w praktyczny sposób bogactwo nauki jak i doświadczenia Nowej Ewangelizacji.

Uczestnictwo w poszczególnych sesjach OSE zaliczany jest jako udział w rekolekcjach lub kursach doskonalenia zawodowego dla osób duchownych i świeckich, które w ramach pełnionych przez siebie posług lub pracy potrzebują odpowiednich zaświadczeń.

W najbliższej edycji OSE zapraszamy szczególnie mężczyzn zaangażowanych w Kościele. Chcemy jeden z warsztatów poświęcić specyfice pracy z męskimi grupami. Bazując na doświadczeniach weekendów męskich inicjatyw przyjrzymy się specyfice ewangelizacji mężczyzn i prowadzenia ich do żywej wiary i zaangażowania w Królestwo Boże. Niezależnie od rodzajów męskich wspólnot praca z mężczyznami ma swoją specyfikę. Warto ją uchwycić, by dostroić pracę w naszych środowiskach do męskiej wrażliwości.

Wykładowcy

Wśród wykładowców OSE są ewangelizatorzy z wieloletnim doświadczeniem posługi w różnych krajach i kulturach:

Abp dr hab. Grzegorz Ryś (Łódź) – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, Metropolita Łódzki

Abp Rino Fisichella (Watykan) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Abp Jose Octavio Ruiz Arenas (Watykan) – Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ks. prał. dr Krzysztof Marcjanowicz (Watykan) – pracownik Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ks. dr. Marek Grygiel SChr (Poznań) – superior Domu Generalnego Księży Chrystusowców, członek Rady Naukowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

o. Andrzej Makowski CSsR (Kraków) – prefekt Tirocinium Misyjnego Redemptorystów, wykładowca homiletyki WSD Redemptorystów i Paulinów w Krakowie

Jose H. Prado Flores (Guadalajara – Meksyk) – Dyrektor kerygmatycznego projektu Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), członek CHARIS (Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej)

Angela Chineze (Brazylia) – Dyrektor SESA Brazylia

Michelle Moran (Anglia) – wieloletnia przewodnicząca międzynarodowej służby Odnowy Charyzmatycznej ICCRS

Ulf Ekman (Szwecja) – charyzmatyczny mówca, teolog, autor wielu cenionych publikacji, były założyciel i pastor niezwykle dynamicznie rozwijającego się neozielonoświątkowego Kościoła Słowo Życia w Uppsali, konwertyta na katolicyzm

Prowadzący zajęcia warsztatowe

John Jonatan Paul (Malezja) – świecki misjonarz ICPE

Ks. dr hab. Jan Miczyński (Lublin) – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. dr Michał Dąbrówka (Tarnów) – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego diecezji tarnowskiej

Mec. dr Krzysztof Wąsowski (Warszawa) – doktor nauk prawnych, adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Nowych Technologii na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Prezes Fundacji “Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”. Przewodniczący Rady Fundacji “Instytut Działalności Religijnej”. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Familiologicznego. Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Rycerz Matki Bożej Zwycięskiej.

Krzysztof Najdowski (Poznań) – dyrektor projektu „Akademia Twórczego Przekazu”

Jakub Bierć (Białystok) – tancerz, członek projektu „Dom Latających Tancerzy”

Antoni Tompolski (Kraków) – dyrektor Alpha Polska

Ks. Mateusz Buczma (Opole) – referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Koordynator wspólnot i stowarzyszeń w diecezji opolskiej oraz referent ds. Nowej Ewangelizacji

Hubert Kowalski (Kraków) – dyrygent, kompozytor, twórca projektu „Warsztaty liturgiczno-muzyczne”, dyrygent orkiestry „Jednego Serca i jednego Ducha”, dyrygent nagrania hymnu ŚDM w Krakowie 2016

Ewelina Zamojska (Stadniki) – matka trójki dzieci, redaktor naczelny portalu Profeto.pl

Krzysztof Ciuła (Elbląg) – finansista, prezes Zarządu Stowarzyszenia Christophoros

Mateusz Gromek (Warszawa) – członek Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, Radny odpowiedzialny za małe grupy domowe i misje w Tanzanii