Dlaczego podczas każdej Mszy Świętej powtarzamy słowa setnika rzymskiego: „Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach…”, a za chwilę przyjmujemy Komunię Święta?

Jose H. Prado Flores – świecki ewangelizator z Meksyku, który był dziś gościem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, na podstawie fragmentów Nowego Testamentu wyjaśniał słuchaczom, że zbawienie – ratunek, jaki w Jezusie Chrystusie Bóg przynosi człowiekowi, jest za darmo.

Niektórzy w Kościele uważają, że do osiągnięcia zbawienia potrzebne są dobre czyny, którymi można obłaskawić Boga. Jednak polegając na własnej doskonałości nie można być zbawionym, ponieważ zbawienie jest łaską. Łaska nic nie kosztuje, w przeciwnym razie nie byłaby łaską.

Zbawienie – łaskę, można przyjąć wyłącznie jako niezasłużony dar.

Jaką nowość przynosi światu Jezus?
Życie Jezusa i Jego przesłanie są tożsame. Jego życie jest przesłaniem.

Dlatego w głoszeniu kerygmatu nie wystarczy powiedzieć o miłości Bożej, grzechu, zbawieniu, wierze i nawróceniu. To zdecydowanie zbyt mało. Kerygmat, aby był przyjęty przez słuchaczy, powinien być przekazany przez świadka, który sam jest stale ewangelizowany.

Kerygmat – jak w niedzielę przypomniał na rozpoczęcie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów abp Grzegorz Ryś jest konsekwencją pytań, które powstają w człowieku na skutek przemiany, jaka dokonuje się w życiu ucznia Jezusa.