Od blisko dwóch miesięcy katolicy i inni chrześcijanie w Chinach żyją w izolacji, nie mogą uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych ani spotykać się przy innych okazjach. Rozprzestrzenianie się koronawirusa sprawiło, że muszą oni obecnie przeżywać swą wiarę w inny, bardziej indywidualny sposób: zarówno księża, jak i świeccy, siedząc w domach, ewangelizują przez internet.

Szerzące się zachorowania wymusiły na Kościele nowe formy działalności duszpasterskiej, np. Msze i wspólnoty wirtualne, ewangelizacja on-line, czytanie Pisma Świętego i innych tekstów religijnych oraz dzielenie się swymi przemyśleniami za pośrednictwem internetu i telefonów komórkowych. Chiński kapłan ks. Bai Jianqing zauważył na łamach włoskiej agencji misyjnej AsiaNews, że masowe zachorowania pojawiły się nagle, dając o sobie znać zwłaszcza w czasie chińskiego Nowego Roku (którego obchody pod koniec stycznia odwołano). Część księży postanowiła jednak utrzymywać stały kontakt z wiernymi za pośrednictwem środków przekazu, towarzysząc im i formując, np. wprowadzając ich przez internet w poznawanie Pisma Świętego, katechizując, zapraszając do wspólnej modlitwy, głosząc kazania i odprawiając Msze „internetowe”. Działania te podejmują także siostry zakonne i świeccy.

W warunkach utrzymującej się epidemii studenci i uczniowie zaczęli się kształcić przez internet i ten rodzaj komunikowania się stał się głównym narzędziem nauki i życia. Także Kościół nabiera coraz bardziej nowego oblicza, stosując te nowe sposoby duszpasterskie i ewangelizacji, a koronawirus doprowadził do narodzin nowych zjawisk, np. „grup wiernych”, „sal on-line”, “sal modlitwy on-line”, “mszy bezpośrednich (przez internet)” itd. Dzięki temu pojawiają się parafie, diecezje i Kościół ponad granicami i kontekstami. Ten żywy sposób duszpasterzowania, oparty na internecie, „w imię woli wiary”, zjednoczył między sobą wszystkie dalekie osoby, umożliwiając komunikowanie się i dzielenie się ludziom niemogącym udać się do kościoła i tym, którzy szukają wiary, pozwalając im karmić się orędziem Ewangelii. Ta nowa metoda „rozszerzyła parafię”, niosąc opiekę duszpasterską każdemu potrzebującemu. Pozwala ona spieszyć z opieką pastoralną do wszystkich rozproszonych wiernych, mimo ich obecnej izolacji, a są ich tysiące w całym kraju.

____________

Źródło: eKai.pl