2 tygodnie przed wizytą apostolską papieża Franciszka w Chile i Peru (15-18 stycznia 2018r.), 2 500 młodych ludzi zostało posłanych na misje, by służyć mieszkańcom ubogich regionów Chile.

2 stycznia podczas Mszy Świętej w narodowym sanktuarium w Manipu odprawiona została Eucharystia, podczas której kard. Ricardo Ezzati posłał młodych misjonarzy, by przez 10 dni w dziewięćdziesięciu wspólnotach na terenie całego kraju dzielili się wiarą z ponad milionem rodzin, prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz pomagali w budowie miejscowych kaplic.

Podczas Eucharystii kard. Ezzati powiedział, że Kościół w Chile potrzebuje tego wyjścia. „Patrząc na was wszystkich widzimy, że Kościół w Chile jest żywy. Ten Kościół, który papież zastanie, gdy przyjedzie do Chile, to Kościół trwający we wspólnotach, a waszym zadaniem jest zanieść ten Kościół na ulice.”

Misjonarze wezmą udział w dwóch projektach: część z nich będzie pracować przy budowie kościołów i kaplic na terenach wiejskich, pozostali natomiast w tych samych wsiach poprowadzą rekolekcje ewangelizacyjne.