Charyzmat dla Kościoła – Ulf Ekman

0
2258

Gościem piątego dnia Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest Ulf Ekman, były pastor protestancki, obecnie katolik, który rozpoczął swoje wystąpienie od wykładu: „Co to znaczy, że charyzmat jest dla Kościoła?”

W Nowym Testamencie Kościół jest często określany jako Ciało Chrystusa. Jezus uzdrawiając, używał swojego ciała – dotykał ludzi, którzy przychodzili do Niego. Po Dniu Pięćdziesiątnicy ten dar przeszedł na cały Kościół. Dary duchowe są naturalnym przejawem przepływu życia Ducha Świętego w Ciele Kościoła. Bóg potrzebuje Ciała, by było Mu posłuszne i ukazywało Jego dzieła.

W wolności, którą daje Bóg, jest piękno, ekscytacja i radość. To nie tylko emocje, ale poczucie, że Bóg jest w nas, tak jak w swojej Świątyni.

Tam, gdzie jest Lud Boży, tam jest Duch Święty i tam, gdzie jest Duch Święty, tam są ludzie Boga.