czwartek, grudzień 9, 2021

Aktualności

Zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Niewiara to jest bałwochwalstwo, a wiara to wybór Boga jako Pana, wybór który trwa, który jest tożsamy z życiem wiecznym. Kiedy? Wtedy, kiedy On...