piątek, 21 stycznia, 2022

Aktualności

Zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Niewiara to jest bałwochwalstwo, a wiara to wybór Boga jako Pana, wybór który trwa, który jest tożsamy z życiem wiecznym. Kiedy? Wtedy, kiedy On...