W Brazylii trwa adwentowa kampania ewangelizacyjna. Stawia ona akcent na przekaz Słowa Bożego, służbę ubogim oraz tworzenie wspólnoty wiary. Zainicjowanej w uroczystość Chrystusa Króla kampanii towarzyszą słowa „Zatroszcz się o bliźniego!”, zaczerpnięte z ewangelicznej przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie.

Tematem tegorocznej kampanii ewangelizacyjnej są słowa św. Łukasza o Miłosiernym Samarytaninie z przypowieści Chrystusa, ukazującej wrażliwego na cierpienie i miłosiernego wędrowca, który spotkawszy przy drodze, poranionego i okradzionego, nieznanego sobie człowieka, okazał mu swoje serce i po zawiezieniu do pobliskiej gospody powiedział do właściciela te znamienne słowa: „Zatroszcz się o niego!”.

W trakcie Adwentu przypominamy sobie o drugim przyjściu naszego Zbawiciela. Stąd też Kościół w tym okresie pragnie wzbudzić wśród wiernych mentalność Samarytanina, aby przychodzący Chrystus spotkał nas strzegących przekazu Słowa Bożego i zatroskanych o poranionych, biednych i oczekujących od nas wsparcia wynikającego z naszego miłosiernego serca. „Celem kampanii jest pobudzenia wśród wiernych odpowiedzialności za ewangelizację, którą winien podjąć każdy ochrzczony wraz z uświadomieniem sobie obowiązku wspierania finansowego wszelkich działań duszpasterskich Kościoła” – zaznacza ks. Patriky Samuel Batista, sekretarz wykonawczy kampanii prowadzonych przez Krajową Konferencję Biskupów Brazylijskich (CNBB). Kościół liczy na zrozumienie wiernych i na to, że w trzecią niedzielę Adwentu okażą hojność na miarę swoich możliwości, aby biedne brazylijskie diecezje otrzymały wsparcie na prowadzenie akcji duszpasterskich ukierunkowanych na głoszenie Chrystusa.

Jest to już 21. kampania na rzecz ewangelizacji. W 1997 r. brazylijski episkopat zatwierdził dla całego kraju to szczególne wyzwanie dla lokalnych wspólnot, aby bardziej żyły duchem Ewangelii i równocześnie stawały się centrami ewangelizacji promieniującymi na rodziny i społeczeństwo. W trzecią niedzielę Adwentu wierni będą składać, w specjalnych kopertach rozdawanych na rozpoczęcie kampanii, ofiary przeznaczone na fundusz ewangelizacyjny. Z zebranych funduszy 45 proc. pozostanie w danej diecezji, 20 proc. trafi do struktur regionalnych Kościoła, a 35 proc. zasili fundusz ewangelizacyjny Krajowej Konferencji Biskupów Brazylijskich (CNBB).

Kampania ewangelizacyjna realizowana w okresie Adwentu jest szczególnym zaproszeniem wspólnot Kościoła do intensywnego przeżywania tego okresu liturgicznego, aby wierni nie ulegali zbytnio wciskającemu się pogaństwu, ale potrafili wzmocnić swojego ducha na przygotowanie do duchowego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

___________________

Źródło: vaticannews.va