Podczas rekolekcji dla ewangelizatorów w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji ICE2016 bp Grzegorz Ryś zaproponował rozważanie Listu do Galatów, który, jak powiedział, jest tekstem, który powinien czytać każdy, kto chce iść do ewangelizacji.

 

“Będziemy w te rekolekcje czytać list do Galatów. Dokładnie z taką samą siłą z jaką jestem przekonany do tego tekstu, z taka samą trudnością się z nim zmagam. Mam wielką nadzieję związaną tym tekstem. Niech to będzie Słowo, którym Pan do nas mówi.

Ewangelia Pawła to Ewangelia o miłosierdziu Jezusa, który czyni nas sprawiedliwymi. To jest Ewangelia laski. Pseudoewangelia to orędzie usprawiedliwienia przez Prawo polegające na tym, że człowiek sam może być sprawiedliwy przed Bogiem.

Antyewangelia jest atrakcyjna i do nas przemawia. Chcemy mieć poczucie, że usprawiedliwienie nam się należy. Nie chcemy być przed Bogiem w pozycji kogoś, kto Mu coś zawdzięcza. To jest atrakcyjne, ponieważ możesz stanąć przed Bogiem w poczuciu, że nie zawdzięczasz Mu nic i sam sobie zasłużyłeś na usprawiedliwienie.

Nie możemy wyjść z tego namiotu i głosić antyewangelii. Nie możemy siać ludziom zamętu w głowach. Jeśli stąd wyjdzie Ewangelia w wydarzeniu, Jezus Chrystus w Duchu Świętym, wtedy będziemy wszyscy błogosławieni.

_______________

Foto: Radio Profeto