Bp Ryś o przygotowaniach do II Kongresu Nowej Ewangelizacji

0
1057
Nowa Ewangelizacja

Przygotowania do przyszłorocznego II Kongresu Nowej Ewangelizacji były jednym z głównych tematów zakończonych w Warszawie trzydniowych obrad Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Przewodniczący tego gremium bp Grzegorz Ryś poinformował KAI, że jednym z elementów kongresu, który zostanie zorganizowany w jednej ze stołecznych parafii, będzie ewangelizacja uliczna.

II Kongres Nowej Ewangelizacji zaplanowano w Warszawie w dniach 19-22 września 2012 roku. Jego hasłem będą słowa: „Nowa parafia dla nowej ewangelizacji”.

„Chcemy się zastanowić nad tym w jaki sposób cała parafia staje się wspólnotą ewangelizującą, nie tylko jej poszczególne wspólnoty, czy grupy, które przy niej działają, tylko wszyscy wierzący, którzy tworzą parafię i w jaki sposób też ewangelizować parafię, żeby ona stawała się wspólnotą ewangelizującą” – powiedział bp Ryś. Zaznaczył, że temat zrodził się jako kontynuacja rozważań podjętych podczas I kongresu, który miał miejsce w sierpniu br. w Kostrzynie.

Hierarcha dodał, że termin kongresu celowo został wyznaczony dopiero na wrzesień przyszłego roku, by mieć czas na refleksję nad tym, co wydarzy się na trwającym właśnie Synodzie Biskupów w Rzymie, który poświęcony jest nowej ewangelizacji. „Zespół nie jest nastawiony na to, żeby kreować rzeczywistość, ale patrzymy co Duch Święty Kościołowi podpowiada i chcemy za tym iść. Dlatego bardzo uważnie popatrzymy na to, co wydarzy się na Synodzie” – stwierdził biskup.

Podobnie jak podczas pierwszego kongresu tak i w czasie tego warszawskiego, spotkanie składać się będzie z trzech modułów: debaty teologicznej, w ramach której odbywać się będą wykłady, dyskusje i warsztaty, rekolekcji oraz ewangelizacji.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zaaprobował pomysł, by kongres odbył się w jednej ze stołecznych parafii, na terenie której odbędzie się również ewangelizacja uliczna. Ewangelizatorzy będą także chodzić po domach zapraszając wiernych na rekolekcje ewangelizacyjne w tej konkretnej parafii, które rozpoczną się po zamknięciu kongresu. Przewodniczący Zespołu nie chciał jednak na razie podać nazwy parafii.

Podczas zakończonego dziś w Warszawie posiedzenia Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji odbyło się także spotkanie z przedstawicielami biskupów lub prowincjałów wspólnot zakonnych zajmujących się nową ewangelizacją. „Środowiska, które najczęściej tworzą rzeczywistość nowej ewangelizacji, wspólnoty charyzmatyczne spotkały się z przedstawicielami struktur kościelnych. To bardzo istotne spotkanie, bo wiadomo, że te dwie rzeczywistości muszą iść w Kościele razem, a nie przeciw sobie, obok siebie, lub jedna kosztem drugiej. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania, wymienialiśmy doświadczenia z lokalnej działalności. Okazuje się, że tam faktycznie dzieje się wiele pięknych rzeczy i trzeba o tym mówić, tworzyć jakieś miejsce spotkania, wymiany myśli” – stwierdził bp Ryś.

Jednocześnie poinformował, że w większości polskich diecezji istnieją już osoby odpowiedzialne za nową ewangelizację. W niektórych są to nawet rozbudowane struktury, referaty lub wydziały ds. nowej ewangelizacji.

Podczas warszawskiego spotkania bp Ryś miał również okazję podzielić się doświadczeniem z przygotowań do ewangelizacji Krakowa, która odbędzie się na Stadionie Cracovii i w Sanktuarium w Łagiewnikach od piątku 19 października do niedzieli 21 października.

Biskup przypomniał, że w inicjatywę tę zaangażowanych jest 50 różnych wspólnot, które od wielu miesięcy również modlą się w tej intencji. „Nie traktujemy tego wydarzenia jako ewangelizacji samej w sobie, bo tak naprawdę ono jest tylko wstępem do tego, co się wydarzy później” – zaznaczył bp Ryś. Jak wyjaśnił jeśli w gronie ludzie, którzy przyjdą na Stadion Cracovii czy do Bazyliki w Łagiewnikach, będą tacy, którzy w konsekwencji postawią sobie pytanie „co to dla mnie osobiście znaczy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał” to wspólnoty ewangelizacyjne będą mogły im pokazać możliwe miejsca w Kościele, w których można uzyskać odpowiedź nie jednorazową, ale systematyczną, miejsca, w których człowiek może wejść w rzeczywistość wiary i wspólnoty Kościoła.

„Te 50 wspólnot zostanie na nowo posłanych w Kościół krakowski, żeby w nim ewangelizować nie przez trzy dni na stadionie, ale przez cały rok” – stwierdził bp Ryś.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji poinformował również, że kolejne spotkanie tego gremium odbędzie się w lutym przyszłego roku.

rl (KAI) / Warszawa

__________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl