Tym wpisem rozpoczynamy cykl przypominający wydarzenia z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w Krakowie. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z Radia Profeto udostępniamy Wam nagrania homilii i konferencji rekolekcyjnych bp. Grzegorza Rysia, które wygłosił w ICE2016 w lipcu br.

W czasie Mszy Świętej na rozpoczęcie biskup rozważał fragment Ewangelii Mt 12,38-42.

„Zostaliśmy pobłogosławieni tą Ewangelią. Znak błogosławieństwa był w Kościele znakiem przekazywania Odwiecznej Mądrości. Jest to znakiem przekazywania nam Odwiecznej Mądrości na ten moment, który przeżywamy, na ten czas, w którym jesteśmy – na czas ewangelizacji” – podkreślił biskup na początku homilii.

„Kerygma Jonasza to kerygma o Bogu miłosiernym. Jest najpiękniejsza i najbardziej zadziwiająca w Starym Testamencie. Przepowiadanie Jonasza to przepowiadanie Boga miłosiernego bez żadnych granic, to Bóg, który chce i potrafi zbawić Niniwę. (…)

Kerygmie Jonasza towarzyszy znak Jonasza – 3 dni i 3 noce w śmierci. Jak podkreślił biskup Ryś: „To co widzimy w znaku Jonasza jest potwierdzeniem, że to przepowiadanie nie jest próżne, ono się dzieje. Ktoś kto słyszy kerygmę i widzi znak Jonasza dostaje objaśnienie i doświadczenie. Pokazujemy, że Bóg naprawdę działa! Znak Jonasz – znak przejścia przez śmierć do życia. Znak ziarna, które potrafi obumrzeć, żeby się odrodzić w owocach. Świadectwo miłości, która nie szuka siebie i potrafi zaprzeć się siebie. (…) To znak męczennika, który kochał do samego końca. Nie ma czytelniejszego znaku Jonasza niż znak męczenników – ludzi, którzy obumierają, by odnaleźć w sobie życie, które jest z Boga”.

_______________

Foto: Radio Profeto