Pod koniec kwietnia w Niemczech odbyło się Sympozjum Teologiczno-Pastoralne dla Polskiej Misji Katolickiej, o którym informowaliśmy na naszej stronie. Prowadził je Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

W homilii rozpoczynającej sympozjum bp. Grzegorz Ryś komentował fragment Ewangelii, w którym Jezus spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu i wyrzuca im brak wiary oraz zatwardziałość serca.

To nie jest łatwa do przyjęcia diagnoza, gdy Jezus wyrzuca uczniom brak wiary i zatwardziałość serca. Ale w tym momencie mówi: Idźcie! Ja nieraz o tym myślę – posłalibyście na misję kogoś, kto jest niewierzący i ma zatwardziałe serce? Wyobrażacie sobie takie święcenia kapłańskie?

– Czcigodny ojcze, Święta Matka Kościół prosi, żebyś tych oto wyświęcił na kapłanów.

– A czy są tego godni?

– Tak, są niewierzący i mają zatwardziałe serce.

Ciekawe, jak by się obrzęd potoczył dalej.

To brzmi jak szaleństwo, ale w tym szaleństwie jest metoda, myślę, że nawet podwójna. Pierwsza jest taka, że pójście w tę misję będzie leczyć Apostołów z niewiary i z zatwardziałości. Dlatego powinni pójść.

To jest to, co Jan Paweł II mówił tak bardzo pięknie, że wiara się umacnia, kiedy jest przekazywana. Jak nie przekazujemy wiary, to zasadniczo nie powinniśmy się za bardzo martwić o tych, którzy nie słyszą tego przekazu, za to bardzo poważnie powinniśmy się martwić o siebie samych. Niewyjście do ewangelizacji spowoduje, że nasza wiara w nas po prostu umrze. Wiara się potwierdza – utwierdza, gdy jest przekazywana.

Jest też znane takie mocne powiedzenie Pawła VI, że jeśli my nie pójdziemy do świata, to Pan Bóg go zbawi bez nas, ale nam biada. I to biada nie polega na tym, że bł. papież Paweł VI nas straszy, że pójdziemy do piekła, jak nie będziemy głosić Ewangelii. Nie! Biada ci, bo twoją wiarę diabli wezmą. I to jest rzeczywisty problem.

Rzeczywiście tak jest, że jak człowiek wychodzi do innych ze Słowem i z orędziem zbawienia, to jest zawsze pierwszym, który na tym korzysta. Jest pierwszym, którego dotyka to Słowo, które przepowiada. Jest pierwszym, którego dotyka łaska. To jest moment zbawczy dla samego Apostoła.

Więcej nagrań z sympozjum można znaleźć na stronie Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

________________

Foto: Andrzej Lewek