Gościem pierwszego dnia Festiwalu „Oczyma Wiary” w Gryżynie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej był bp Grzegorz Ryś, który wygłosił homilię podczas Mszy Świętej oraz odpowiadał na pytania uczestników. 

Komentując fragment J 1, 45-51 biskup powiedział, że jest to Ewangelia o przekazywaniu wiary.

Słyszymy w tym fragmencie, że Filip spotkał Natanaela i kiedy przyszedł do niego powiedział: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. Wcześniej znaleźli Jezusa Andrzej i Jan ewangelista. Pierwsze, co zrobił Andrzej, to znalazł Szymona swojego brata. Musiał go natychmiast znaleźć , bo to, co zobaczył było tak niesamowite, że nie wyobrażał sobie, by nie powiedzieć o tym swojemu bratu. 

FullSizeRenderFilip mówi: znaleźliśmy, ale w rzeczywistości, gdy przeczytamy wcześniejsze wersety, zobaczymy, że to on został znaleziony przez Jezusa. Spotkać można przypadkowo, przy okazji, ale Jezus szukał Filipa i go znalazł. Spotkanie z Jezusem to jest spotkanie, które ci wszystko rozwiązuje. Czekałeś, szukałeś, i nagle przychodzi spotkanie, które ci wszystko ustawia. Byłoby wspaniale, gdybyście doświadczyli w czasie tego festiwalu takiego spotkania z Jezusem, o którym nie możecie potem nie powiedzieć, bo macie przeczucie, że to spotkanie wreszcie wam ustawia wszystko w życiu.

Natanael, który słyszy świadectwo Filipa pyta: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? On wiedział, że to miasto nie cieszy się dobrą sławą. Filip niczego mu nie tłumaczy, tylko mówi, chodź i zobacz. To jest właśnie to, co trzeba zrobić w ewangelizacji – przyprowadzić człowieka do Jezusa. Do osobistego spotkania z Nim.

Jezus mówi do Natanaela niesamowite słowo: Widziałem cię zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Zanim on zdecydował się przyjść do Jezusa, Jezus już go wiedział i mówi mu być może o jakimś intymnym spotkaniu Natanaela z Bogiem. Na to słowo Natanael odpowiada aktem wiary: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Jezus jest pierwszy, widzi go, patrzy na niego i zna go. Zna wewnętrzną prawdę o nim, że jest Izraelitą, w którym nie ma podstępu.

W spotkaniu z Zacheuszem Jezus mówi o sobie: Syn człowieczy przyszedł szukać i znaleźć to, co zginęło. To spotkanie również odbywa się z inicjatywy Jezusa.

Wiara to spotkanie osób, które na siebie patrzą. W wierze ważne jest, by spotkać się wzrokiem z Jezusem, poczuć na sobie Jego wzrok i poddać się temu Jezusowemu patrzeniu na mnie. 

Biskup opowiedział o spotkaniu z małżeństwem, które przyszło do niego i powiedziało, że żona jest w ciąży, ale wyniki badań pokazują, że dziecko urodzi się przerażająco chore. Przyszli i mieli w sobie pytanie, co Kościół mówi na usunięcie ciąży w takim przypadku. Ta kobieta była cała oblała i niemal złamana cierpieniem. Nie możecie powiedzieć w spotkaniu z taką osobą, że Kościół ma w prawie ekskomunikę za przerwanie ciąży.

Wiara to nie jest doktryna i prawo, ale spotkanie z Osobą. Wszystko co możesz powiedzieć człowiekowi  w takiej sytuacji, to że życie tego dziecka ma sens, który wynika z tego, że Bóg chce tego życia. Jednak jeszcze istotniejsze jest to, że nie braknie im w tej sytuacji miłości Jezusa.

Nie ma odpowiedzi na takie pytania, skąd się biorą takie sytuacje, ale Jezus mówi człowiekowi w takiej sytuacji – Ja jestem z tobą. Nie ma innego pewnego gruntu pod nogami, jak tylko to, że Jezus jest przy tobie i że cię kocha. 

Prawo i prorocy prowadzą do tego, co istotne. Spotkanie z Bogiem, to jest istota wiary.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to musisz wiedzieć, że Jezus patrzy na ciebie wzrokiem, który cię leczy, podnosi i daje ci poczucie siły.

Także tutaj, kto ma oczy wiary to widzi Jezusa, który pragnie spotkań, które mają się tu wydarzyć między Nim a tymi, którzy tu są. Spojrzenie Jezusa to nie jest spojrzenie policjanta, ale kogoś, kto cię kocha. Wiara dzieje się w osobistym spotkaniu oczu twoich i Jezusa, który zawsze cię widzi.

Spotkanie młodych w Gryżynie jest potrwa do piątku 26 sierpnia i jest organizowane po raz pierwszy przez Fundację Anapausis. Festiwal zgromadził około 100 uczestników.

Czytaj więcej: Festiwal „Oczyma Wiary” w Gryżynie