Biskupi na Wielki Czwartek: bez spotkania ze Zmartwychwstałym nie ma ewangelizacji

0
1241

Sukces nowej ewangelizacji zależy nie od oryginalności metod czy nowości wykorzystanych środków, ale od głębi naszej osobowej relacji ze zmartwychwstałym Chrystusem – podkreślają biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek.

Triduum Paschalne to czas wyjątkowego spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym. Biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek zachęcają ich do głębokiego przeżycia tego doświadczenia i gorliwości w ewangelizacji. Temat ten podejmują w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów i rozpoczynającego się wraz z nim Roku Wiary.

Biskupi przypominają, że nowa ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy zapomnieli o Chrystusie, nie znają Go lub znają w niewystarczającym stopniu. Pierwszy wezwał do niej w Nowej Hucie w czerwcu 1979 r. Jan Paweł II. „Odpowiedź na to wezwanie nie zależy w pierwszym rzędzie od oryginalności i nowości metod czy środków, lecz od głębi naszej osobowej relacji ze zmartwychwstałym Chrystusem, od naszego 'trwania w Nim’, a także od jakości naszego życia wspólnotowego w Kościele” – piszą biskupi. Czas nowej ewangelizacji jest więc w pierwszym rzędzie okazją do osobistego wzrostu w wierze i pogłębienia relacji we wspólnotach.

„W Święte Triduum mamy szansę ponownego osobistego spotkania Pana, który nas powołuje i czyni apostołami” – piszą biskupi do kapłanów. Przywołują też postać św. Pawła, wielkiego Apostoła Narodów, i wskazują na moment jego nawrócenia pod Damaszkiem, kiedy „odkrył, że w wierze chodzi o spotkanie z osobą, że wiara nie jest ani systemem etycznym, ani światopoglądem, ani prawem, ani zbiorem „wartości” czy świętych „rzeczy”. Nie jest też posługiwaniem jakiejś instytucji czy „religią obywatelską” lub zaangażowaniem społecznym”. Biskupi zachęcają do osobistego rachunku sumienia i odpowiedzi na pytanie, czy gorliwość religijna nie zastępuje spotkania z żywym Bogiem.

Szaweł, zanim przyjął chrzest, został przyjęty przez wspólnotę pierwszego Kościoła i nazwany „bratem”. W nawiązaniu do tego, biskupi piszą o roli świadectwa i wspólnoty. „Wtedy też Paweł musiał pojąć, że ewangelizacja jest zawsze dziełem Kościoła, a nie prywatną inicjatywą kogokolwiek, i – co więcej – musiał pojąć, ile w niej zależy od świadectwa miłości przeżywanej w jego wspólnotach” – czytamy.

Biskupi zachęcają kapłanów do rachunku sumienia z otwartości na wiernych i poszukujących czy oddalonych od Kościoła. Zachęcają też do modlitwy za siebie nawzajem i jedności. „Drodzy bracia Kapłani, módlmy się za siebie nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się zmagamy, nie osłabiały w nas radości powołania i nie pomniejszały entuzjazmu, z jakim powinniśmy pełnić naszą misję i służbę. Liczy na nas ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Liczy na nas wspólnota Kościoła, w której mamy zadania nie do zastąpienia. Liczą na nas również ci, których nie widzimy w naszych świątyniach, ale przecież i oni często noszą w sobie pragnienie życia pełnego i prawdziwego” – czytamy.

Biskupi kierują list do duchowieństwa z okazji Wielkiego Czwartku. W tym dniu, przed południem wraz z kapłanami swojej diecezji biskupi będą celebrować Mszę Krzyżma. Podczas liturgii w katedrach duchowni odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie, a biskupi konsekrują krzyżmo i pobłogosławią oleje, używane przy udzielaniu sakramentów. Wieczorem w parafiach kapłani będą sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne. Liturgia Wielkiego Czwartku jest uobecnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa.

md/BPKEP / Warszawa

____________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl