Projekt „Bilet dla Brata” to pomysł wolontariuszy posługujących w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży, którzy postanowili wesprzeć swoich rówieśników, dla których przyjazd do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym jest niemożliwy z powodów finansowych.

Jak dotąd z prośbą o pomoc zgłosiło się ponad 100 grup, a w nich 4,2 tys. osób. Pochodzą oni z 13 krajów, m.in. Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy czy Uzbekistanu. W ramach „Biletu dla Brata” opłacony zostanie pobyt młodzieży w Polsce, zarówno podczas „dni w diecezjach”, jak i w Krakowie, w tym zakup pakietu pielgrzyma, którego koszt to 690 zł.

Dzięki temu młodzi zapewniony będą mieli nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, komunikację oraz plecak ŚDM. W wyjątkowych przypadkach pokryte mają zostać również wydatki związane z przejazdem do Polski. W niemal wszystkich diecezjach zrezygnowano z natomiast z opłaty za pobyt młodzieży z byłych republik radzieckich w dniach poprzedzających wydarzenia centralne w Krakowie.

BILET DLA BRATA

Klikając w powyższy przycisk można poznać grupy, które chcą przyjechać na ŚDM do Krakowa, a także wesprzeć je finansowo, przekazując dobrowolną ofiarę.