Bielsko-Biała: pallotyni kierują do wiernych „Apel Nowej Ewangelizacji”

0
1095

„Misja ewangelizacyjna spoczywa obecnie, i coraz bardziej będzie spoczywać na wierzących chrześcijanach świeckich” – napisali w „Apelu Nowej Ewangelizacji” pallotyni z parafii pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej. W liście skierowanym do wiernych duszpasterze przypomnieli, że wierzący to ten, „który ma żywą relację z Panem Bogiem, Jezusem, otrzymał od Niego nowe życie i w sposób spontaniczny przekazuje swoje doświadczenie wiary innym”.

Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ks. Maciej Zawisza SAC ma nadzieję, że apel dotrze do wszystkich rodzin, osób i środowisk związanych duszpastersko z pallotyńskim kościołem.

„Chrześcijanin nie tylko kocha Boga, ale jeszcze ważniejsze jest to, że kocha razem z Bogiem innych ludzi. Jednym ze znaków autentycznego przebudzenia w wierze jest również silne wewnętrzne przekonanie, iż jest możliwe żyć radykalnie Ewangelią” – napisano w apelu, którego kopie może wziąć każdy przy wejściu do kościoła.

Autorzy listu przypominają, że przy pallotyńskiej parafii, podobnie jak w wielu innych miejscach w Kościele, zauważalne są znaki przebudzenia w wierze. Zdaniem duchownych, działają osoby i wspólnoty, które są przez Boga kierowani do tych, którzy jeszcze nie mają doświadczenia żywej wiary. „Jesteśmy przekonani, że jest także wielu innych, którzy mają to doświadczenie i dają chrześcijańskie świadectwo w codziennym życiu, choć nie czują się związani z żadną parafialną strukturą czy działaniami” – podkreślają kapłani, wyrażając przekonanie, że wiele osób potrzebuje jedynie przekonującego zaproszenia, „by powierzyli w wierze swe życie Jezusowi”.

„Są wreszcie i ci, których wiara słabnie i wewnętrznie oddalają się od Kościoła Jezusa Chrystusa, tracąc zaufanie i nadzieję, że znajdą w nim sens swojego życia” – zauważają i apelują, by zebrać w jedności tych wszystkich, „których Bóg zaprosił do wiary i dawania świadectwa życia z Chrystusem w dzisiejszym świecie”.

Pallotyni proponują, by mottem podejmowanych pomysłów były słowa papieża Benedykta XVI z homilii inaugurującej jego posługę Piotrową: „Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim.”

rk / Bielsko-Biała

_________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl