Benedykt XVI: Rok Wiary czasem ożywienia w sercach oczekiwań Ojców Soboru

0
864

Niech Rok Wiary będzie czasem ożywienia w sercach oczekiwań Ojców Soboru, by wszyscy ludzie mogli poznać Ewangelię i spotkać Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem – wezwał Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Środową katechezę papież poświęcił znaczeniu rozpoczętego przed 50 laty II Soboru Watykańskiego. Ojciec Święty po raz pierwszy pozdrowił wiernych języka arabskiego.

Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: “Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich, a szczególnie Kompanię Węglową i Holding Węglowy ze Śląska. Jutro, wspominając złoty jubileusz inauguracji Soboru Watykańskiego II rozpoczniemy uroczyście Rok Wiary. Niech będzie on czasem ożywienia w sercach oczekiwań Ojców Soboru, by wszyscy ludzie mogli poznać Ewangelię i spotkać Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Z serca wam wszystkim błogosławię”.

Wcześniej papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego Sekretariatu Stanu: “Bracia i Siostry! W przededniu celebracji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i rozpoczęcia Roku Wiary, Ojciec Święty, naoczny świadek Soboru, przypomniał w dzisiejszej katechezie niezwykłe bogactwo tego wydarzenia. Błogosławiony Jan Paweł II postrzegał Sobór, jako wielkie dobrodziejstwo dla Kościoła XX w., jako busolę, wskazującą drogę na progu nowego tysiąclecia. Historia Kościoła notuje wiele soborów, poprzedzających Vaticanum II, przykładowo sobór Nicejski, Chalcedoński, Trydencki, Watykański I. Określały one dogmaty wiary, podejmowały kwestie doktrynalne, dyscyplinarne, korygowały błędy. Błogosławiony papież Jan XXIII, otwierając Sobór podkreślił, że czyni to z myślą, by światu, który oddala się od Boga przypomnieć wymagania i piękno Ewangelii. W kilka lat później na zakończenie debaty soborowej, podczas ostatniej sesji, w dniu 7 XII 1965 r., Sługa Boży Papież Paweł VI zaznaczył natomiast, że Sobór odbył się w czasie, gdy świat lansuje idee materializmu, laicyzmu, negacji Boga. W kontekście tych tendencji Sobór był dla wszystkich przypomnieniem o istnieniu Boga, który jest Osobą, Stwórcą świata, nieskończonym Dobrem i Pięknem. Laickie i liberalne idee, które także dzisiaj usiłują zawładnąć ludzkimi umysłami są wyzwaniem dla nas, by tak, jak pragnęli tego Ojcowie Soboru, na nowo dostrzec, że Bóg jest obecny w naszym życiu, prowadzi z nami ojcowski dialog. Bez wiary w Boga zostaje zburzony porządek świata a człowiek traci swoją godność. Przypominają o tym dokumenty soborowe, między innymi Konstytucja dogmatyczna i duszpasterska o Kościele, o Objawieniu Bożym, o Liturgii świętej. Nauczanie Soboru Watykańskiego II pozostaje dla nas wciąż aktualnym wyzwaniem, by każdego dnia odkrywać piękno naszej wiary i bliskości Boga.”

Na audiencji obecni byli m. in. abp Tomasz Peta z Astany, stolicy Kazachstanu, grupy parafialne, a także z wierni z Białorusi oraz Polska Misja Katolicka z Bochum.

tom (KAI) / Watykan

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl