Bp Edward Dajczak o nowej ewangelizacji

0
2021

 

Zachęcamy do wysłuchania rzetelnej analizy obecnej sytuacji społecznej młodego pokolenia oraz wniosków jakie z niej płyną, które zostały zaprezentowane przez bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Zdaniem biskupa, duszpasterze z trudem poruszają się po mentalnym świecie młodych ludzi, starając się dawać im odpowiedzi pytania, które dla nas są pytaniami centralnymi i życiowymi problemami, ale nie dla nich.

Bp Dajczak podzielił się z łódzkimi kapłanami swoimi doświadczeniami związanymi z pracą na terenie misyjnym. Obie archidiecezje – łódzka i koszalińsko-kołobrzeska spotykają się  z podobnymi problemami związanymi z religijnością ich mieszkańców.