Archidiecezja gnieźnieńska aktywna w Roku Wiary

0
1253

Pielgrzymki, sympozja, spotkania modlitewne i prezentacja sylwetek szczególnych świadków wiary – patronów parafii, męczenników, ludzi oddanych Bogu i bliźnim. To tylko niektóre z inicjatyw zaplanowanych w Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Niektóre z przedsięwzięć już trwają. W pierwszy poniedziałek października w katedrze gnieźnieńskiej ruszył kolejny cykl katechez katedralnych, których tematyka nawiązuje do rozpoczynającego się Roku Wiary. Podczas kolejnych spotkań wykładowcy gnieźnieńskiego PWSD wyjaśniają artykuły wyznania wiary poświęcone Bogu Ojcu.

Do realizacji wyjątkowego projektu szykuje się także Referat Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie wspólnie z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dwóch największych miastach archidiecezji – Inowrocławiu i Gnieźnie planują uruchomić Specjalistyczne Poradnie Małżeńskie i Rodzinne, które służyłyby pomocą małżonkom porzuconym, potrzebującym porady i wsparcia, a także osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych. Caritas zamierza ponadto zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz prowadzić biuro pielgrzymkowe oferujące pielgrzymki krajowe i zagraniczne do miejsc kultu.

W obchody Roku Wiary włączyło się także duszpasterstwo młodych. Referat Młodzieżowy przygotowuje specjalne Vademecum Młodych Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Rok Wiary, które ma służyć dobremu i głębokiemu przeżyciu tego czasu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, a więc w parafii, dekanacie i diecezji.

Wyjątkowym wydarzeniem adresowanym do młodych ludzi będzie także Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do grobu św. Wojciecha, która odbędzie się 8 czerwca 2013 r. i ma być publiczną manifestacją wiary tysięcy ministrantów. Ruszyła już strona internetowa www.ministranci2013.pl, gdzie znaleźć można przydatne informacje i materiały nt. pielgrzymki.

Dla wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej okazją do wspólnotowego zamanifestowania wiary będą uroczystości kościelne, pielgrzymki oraz doroczny odpust ku czci patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej, który odbędzie się tradycyjnie w kwietniu z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy.

W sposób szczególny w Roku Wiary przypomniani zostaną ci, którzy za wiarę oddali życie i byli jej wyjątkowymi świadkami w życiu codziennym. Święty Wojciech, bł. Michał Kozal, męczennicy II wojny światowej (ks. Jan Nepomucen Chrzan, ks. Franciszek Dachtera, ks. Władysław Demski, ks. Stanisław Kubski, ks. Władysław Mączkowski, ks. Marian Skrzypczak i ks. Antoni Świadek), patroni parafii, kard. Stefan Wyszyński, a także ci mniej znani, którzy dali świadectwo wiary wytrwale służąc Bogu i bliźnim jak s. Felicja Sieracka z Gniezna, która całe swoje życie oddała chorym, ubogim i bezdomnym. Misyjnym świadkom wiary poświęcony będzie także Kalendarz Misyjny na 2013 rok wydawany przez duszpasterstwo misyjne.

W parafiach wierni będą zachęcani do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Mają one być wystawione w ołtarzu bocznym lub innym widocznym miejscu w każdym kościele. Zachęca się również, by dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii świętej wręczać egzemplarz Pisma świętego.

Do aktywnego włączenia się w obchody Roku Wiary zaproszone są również szkoły. Prócz organizacji zaplanowanych konkursów i olimpiad katechetów zachęca się, aby przed rozpoczęciem katechezy lub po jej zakończeniu wraz z uczniami odmawiali Credo. Zagadnienia Roku Wiary, przełożone na zrozumiały dla dzieci i młodzieży język, mogą się stać również tematem szkolnych gazetek i stron internetowych.

Do parafii archidiecezji gnieźnieńskiej trafiło już specjalne wydanie Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej z powyższymi i innymi wskazaniami na Rok Wiary. W publikacji przygotowanej przez Wydział Duszpasterstw Specjalistycznych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie zamieszczono także m.in.: list prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka na inaugurację Roku Wiary, szczegółowe kalendarium Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej, a także artykuł ks. dr. Pawła Kiejkowskiego pt. „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte”, stanowiący refleksje na temat wiary w świetle “Porta fidei” Benedykta XVI.

Publikacja w formacie PDF zamieszczona została także w specjalnej zakładce Rok Wiary na archidiecezjalnej stronie internetowej www.archidiecezja.pl Oprócz niej znaleźć tam można także w formacie PDF list Benedykta XVI Porta fidei, Notę Kongregacji Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II.

bgk / Gniezno

__________________________________________

Tekst umieszczono dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl