Czcigodni Księża,
Szanowni Panowie i Panie
Dyrektorzy Wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji,
Odpowiedzialni za Nową Ewangelizację w Zgromadzeniach Zakonnych,
Odpowiedzialni za wspólnoty środowisk ewangelizacyjnych

Na prośbę abp. Grzegorza Rysia przesyłam prośbę o pilne wypełnienie poniżej zamieszczonej, jak i załączonej w pliku edytowalnym ankiety.

Ankieta Środowisk Nowej Ewangelizacji (pobierz plik)

Zwracamy się do Waszego Środowiska z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, wydrukowanie jej i przywiezienie ze sobą na spotkanie do Lasek w dn. 5 XI 2018 r. lub odesłanie pocztą elektroniczną na adres biura: biuro@nowaewangelizacja.org

Celem części A. ankiety jest ukazanie różnorodności i ogromu pracy wykonywanej przez środowiska Nowej Ewangelizacji w Polsce (XI 2018 – XII 2019), oraz stworzenie w ramach witryny NowaEwangelizacja.org kalendarza wydarzeń ewangelizacyjnych, co pomoże różnym środowiskom w planowaniu swoich inicjatyw, jak i w upowszechnianiu wiedzy na temat działalności naszych środowisk.

Celem części B. ankiety jest zdobicie wiedzy na temat środowisk ewangelizacyjnych w Europie, z którymi podejmujemy współpracę i które są godne polecenia. O takie informacje zostaliśmy poproszeni przez biskupów Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Proszę sprawę potraktować jako PILNĄ! Dziękuję za współpracę.

Artur Godnarski

sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

A. Część informacyjna dla Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

(Jeśli organizujecie wiele wydarzeń, poniższy schemat można kopiować i wklejać poniżej opisanego wydarzenia).

 • Podmiot zgłaszający:
 • Nazwa wydarzenia:
 • Termin wydarzenia:
 • Miejsce wydarzenia (miejscowość, adres):
 • Kraj (w przypadku działań wśród Polonii czy za granicą):
 • Charakter/zasięg wydarzenia (wspólnotowy, parafialny, miejski, diecezjalny, ogólnokrajowy itp.):
 • Organizator (nazwa podmiotu odpowiedzialnego):
 • Osoba odpowiedzialna: imię i nazwisko: nr telefonu: mail:
 • Witryna, na której będzie można dowiedzieć się więcej o wydarzeniu:
 • Adres, na który można kierować zgłoszenia:

B. Część informacyjna dla Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jakie znacie środowiska w Europie, z którymi podejmujecie współpracę, a które są środowiskami ewangelizacyjnymi godnymi polecenia do współpracy?

(Jeśli chcecie wymienić wiele środowisk, należy odpowiednio powielić poniższy schemat)

 • Kraj:
 • Miejscowość:
 • Nazwa środowiska:
 • Osoba odpowiedzialna za środowisko (Lider):